Utrecht voert pilot uit met 30 dak- en thuisloze jongeren

Housing First Jongeren

Sinds negen maanden voert de gemeente een pilot uit om een doorbraak te creëren in de situatie van een kleine groep jongeren zonder vaste verblijfplaats. De oplossing voor hun situatie blijkt vaak te liggen in het toepassen van individueel maatwerk.

De gemeente onderzoekt welke van die individuele oplossingen zij structureel in kan zetten, zodat een nog grotere groep jongeren hier mee geholpen is.

Met de pilot willen gemeente en partners ontdekken wat nodig is om dak- en thuisloosheid terug te dringen of te voorkomen. Oplossingen zitten nu vooral in individueel maatwerk en vaak is er een doorbraak nodig op een van de onderdelen van de ‘Big five’: huisvesting, school/werk, financiën, een volwassene om op terug te vallen en een sociaal netwerk. De jongere staat centraal en er wordt gekeken wat er voor hem of haar echt nodig is.

“Het gaat nu steeds om een afweging op individueel niveau. Maar in Utrecht willen we verder gaan dan dat. De ervaringen uit de pilot leren dat een maatwerk- of onconventionele oplossing voor een veel grotere groep dak- en thuisloze jongeren dé doorbraak zou kunnen zijn”, aldus wethouder Jeugd Eelco Eerenberg

Landelijk ActieProgramma Dak- en Thuisloze Jongeren

Gemeente en partners in de stad willen dat geen enkele jongere thuisloos is, op straat zwerft of in de nachtopvang zit. Daarom startten zij in 2019 een pilot gericht op het voorkomen en terugdringen van dak- en thuisloosheid onder Utrechtse jongeren van 16-27 jaar. De pilot is onderdeel van het landelijke Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren van het Ministerie van VWS, waar nog dertien andere gemeenten aan meedoen.

https://www.voordejeugd.nl/nieuws/utrecht-voert-pilot-uit-met-30-dak-en-thuisloze-jongeren/

LinkedIn
Facebook
Twitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

artikelen SDO
Summer Koster

Participatie van jongeren bij beleid

Kinderrechtenorganisaties deden recent weer opnieuw de oproep aan gemeenteraden om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit signaal is de afgelopen jaren vaker

Read More »