SER wil betaalbare kinderopvang voor iedereen

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

Twee dagen per week betaalbare kinderopvang voor alle kinderen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER) aan het nieuwe kabinet. Het doel is de arbeidsparticipatie van ouders te bevorderen, het combineren van werk en zorg te stimuleren, en kinderen gelijke kansen te geven.

De SER wijst op de urgentie om de kinderopvang te verbeteren na de toeslagenaffaire en de coronacrisis. De SER wil de kinderopvang toegankelijker, betaalbaarder en eenvoudiger van opzet maken. Dat kan door het afschaffen van de eis dat ouders werken, en door meer én rechtstreekse financiering van de kinderopvang door de overheid.

Buitenschoolse opvang

Volgens de SER moeten de maatregelen het eerst gelden voor de opvang van kinderen tot 4 jaar, maar later ook voor de buitenschoolse opvang (bso) tot 13 jaar. De bso kan volgens de SER bijdragen aan de brede talentontwikkeling van kinderen. Dat vraagt wel meer kwaliteit, betere aansluiting op school- en werktijden en goede arbeidscontracten.

Samenleven

‘We zijn blij met de erkenning dat kinderopvang belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen’, stelt Josette Hoex van het Nederlands Jeugdinstituut. ‘Het SER-advies is wel erg gericht op achterstanden, terwijl uiteraard álle kinderen profijt hebben van het samenleven met kinderen van verschillende achtergronden.’

Hoex vindt dat de bso voor kinderen vanaf 8 jaar meer aandacht nodig heeft. ‘Die past nu niet goed bij deze kinderen omdat hun leefwereld steeds groter wordt. De oplossing is meer samenwerking met voorzieningen in de omgeving.’

Bron: Sociaal-Economische Raad; Nederlands Jeugdinstituut

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2021/SER-wil-betaalbare-kinderopvang-voor-iedereen

Afbeelding van Alicja via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?