Twaalf adviezen voor ‘best passend onderwijs voor kwetsbare jongeren’

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Maak (financiële) ruimte voor experimenteren en geef als ministeries één integrale opdracht tot transformeren. Stel als zorgregio’s en schoolbesturen een integrale visie op passend onderwijs en jeugdhulp voor kwetsbare jongeren vast en ontwikkel samen met de gespecialiseerde jeugdzorg en onderwijsinstellingen alternatieven voor geslotenheid. Deze, en nog acht adviezen staan in het rapport Onderwijs bij kleinschalige voorzieningen dat is opgesteld door vertegenwoordigers uit het onderwijs, de jeugdzorg en de justitiële inrichtingen, in opdracht van het ministerie van OCW. Het rapport is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende Kamerbrief(1) zegt het ministerie dat het, op basis van de adviezen en samen met de drie sectoren, tot een concreet stappenplan residentieel onderwijs wil komen dat in het najaar gereed moet zijn.

Met dit adviesrapport geeft de projectgroep ‘Onderwijs bij kleinschalige voorzieningen’ een aanzet voor het organiseren van best passend onderwijs bij schaalverkleining in JeugdzorgPlusinstellingen en bij alternatieven voor de gesloten jeugdzorg. De projectgroep constateert dat daarvoor een brede aanpak nodig is en geeft daarom twaalf adviezen aan de drie betrokken ministeries (VWS, JenV en OCW), samenwerkingsverbanden (schoolbesturen) en zorgregio’s (gemeenten en aanbieders jeugdhulp) en aan JeugdzorgPlusinstellingen, Forensische Centra Jeugd en VSO-scholen.

De adviezen kwamen tot stand na afzonderlijke gesprekken met stakeholders en een gezamenlijke conferentie over kansen en mogelijkheden binnen eigen regio’s en netwerken bij het vormgeven van onderwijs bij kleinschalig werken. Het rapport is een opmaat voor het project ‘Best passend onderwijs voor kwetsbare jongeren’, dat in 2021 van start gaat onder de vlag van StroomOp, een netwerk van jeugdhulp- en onderwijsprofessionals die streven naar eerdere, snellere en beter passende hulp voor jongeren en hun ouders. Daarnaast wil het ministerie dus met partijen uit het onderwijs, jeugdzorg en justitiële inrichtingen komen tot een stappenplan residentieel onderwijs dat in het najaar gereed moet zijn.

(1) https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z25625&did=2020D53822

Bekijk het rapport Onderwijs bij kleinschalige voorzieningen

11-01-2021 bron: Jeugdzorg Nederland

https://www.sociaalweb.nl/nieuws/twaalf-adviezen-voor-best-passend-onderwijs-voor-kwetsbare-jongeren

Afbeelding van Mike Goad via Pixabay

Ontdek meer

Jeugd

Bramtool uitleg

Leestijd: < 1 min. Beslissen, Reflecteren & Analyseren Met ouders en jeugdigen. De Bramtool biedt ondersteuning aan jeugdprofessionals met als doel om transparant en onderbouwd

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?