VNG Vijftien succesvolle verhalen vanuit gemeentelijke praktijk

Delen op Social Media

Leestijd: 4 min.

Online magazine “van nul tot later als ik groot ben”: Het digitale boekje bevat vijftien praktijkverhalen uit gemeenten en veertien werkende factoren die helpen bij preventie. Het zijn allemaal initiatieven op de volle breedte van het jeugddomein waar de energie van afspat. De benadering en omvang in aanpak verschillen, maar de voorbeelden delen gemeenschappelijke succesfactoren en werken vanuit dezelfde waarde: zorgen dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Kunnen wij er met elkaar ook 25 verhalen van maken? Deel gerust je succesvolle verhaal onder de post! Of een link er naar toe.

https://vng.nl/sites/default/files/20171011_vannultotdatikgrootben.pdf

 • ‘THINK op school’ verbindt onderwijs en zorg | Zwolle
  Aan de ene kant maatschappelijke organisaties die hun preventie-aanbod etaleren, aan de andere kant scholen die in al dat aanbod de weg kwijtraken. Wat een verspilde moeite en energie! In Zwolle brengt ‘THINK op school’ beide werelden bij elkaar.
 • Het Innovatienetwerk Jeugd | van Hart van Brabant
  Hoe zet je als gemeente innovatie serieus op de agenda en houd je het daar ook? En hoe betrek je niet alleen zorgaanbieders, maar ook ondernemers, inwoners en natuurlijk… de jeugd zelf? Zodat de gemeente doet waar jongeren echt behoefte aan hebben?
 • PPD Talents sluit aan bij de leefwereld van jongeren |  Papendrecht
  Hiphop, producen of dj-ing: welke jongere droomt er niet van? De gemeente Papendrecht (PPD) leidt jongeren met talent op tot artiest. De jongeren ontwikkelen niet alleen hun talenten maar ook een gestructureerde vrijetijdsbesteding. En de kennis en vaardigheden die ze opdoen komen ook prima van pas in het dagelijks leven.
 • Preventie op de kaart: ‘Social Brokers’ | Kerkrade
  Veel mensen weten het niet, maar de kans dat ze Social Broker zijn is bijzonder groot. Bijna iedereen doet namelijk wel eens iets nuttigs op het raakvlak van preventie en jeugdhulp. En als je mensen hiervan bewust maakt en ze ervoor bedankt, gaan ze het nog beter doen.
 • CenteringPregnancy creëert vangnet en stevige basis | Huizen
  Vragen stellen, kennis en ervaringen delen en vooral veel plezier: in Huizen kiezen veel zwangere vrouwen niet langer voor individuele verloskundige controles, maar voor bijeenkomsten in groepsverband. Van deze nieuwe vorm van verloskundige begeleiding mogen de resultaten er zijn: moeders staan sterker in hun schoenen en steunen elkaar.
 • Stichting Omnia spiegelt zich aan de samenleving | Eindhoven
  Dicht bij de mensen, laagdrempelig, integraal en met korte lijntjes: in Eindhoven laat stichting Omnia zien hoe effectieve preventieve jeugdhulp en opvoedondersteuning voor ouders eruit kan zien. Gericht op normalisering van problemen en adequate verwijzing waar nodig. Dat lukt goed door inwoners zelf als uitgangspunt te nemen.
 • Maatwerkfabriek Oss | Oss
  In Oss leren de medewerkers binnen het sociaal domein te kijken naar wat inwoners echt nodig hebben. Dat leidt tot onorthodoxe oplossingen, die beter, goedkoper en duurzamer zijn. Puur maatwerk dus, gestoeld op de principes betrokkenheid, legitimiteit en rendement. 
 • Kids & Koffie op de kinderboerderij | Sliedrecht
  Gezellig koffiedrinken en met elkaar praten: bijna iedereen doet dat op z’n tijd. Dus waarom zou je zo’n nationale bezigheid niet inzetten voor het welzijn van ouders en hun kinderen? Gemeente Sliedrecht voegde de daad bij het woord met Kids & Koffie: activiteiten voor kinderen en informatie voor ouders en anderen.
 • De jeugdsoos als hart van de jeugdhulp | De Marne
  2014 de nieuwe Drank- en horecawet, gevolgd door de kanteling in 2015: een dubbele uitdaging voor de jeugdsozen in het Noord-Groningse De Marne. Jongerenwerk Barkema & De Haan bedacht een manier om de jeugdsozen open te houden en tegelijkertijd de jeugdpreventie en burgerparticipatie te vergroten. .
 • Bureau Frontlijn en de Moeders van Rotterdam | Rotterdam
  Rotterdam: een bruisende, wereldse, multiculturele stad, waar het voor veel mensen fijn wonen is. Maar niet voor iedereen. Van de meer dan 620.000 inwoners leven ruim 120.000 op of onder de armoedegrens. Bijna een derde van hen is kind. De kans dat deze kinderen een armoedige toekomst tegemoet gaan is groot. Ingrijpen is dus noodzakelijk. Alleen een integrale aanpak kan de armoedespiraal doorbreken..
 • Het BUURbook van Leiden | Leiden
  Van een digitaal preventieloket jeugd voor professionals tot platform voor de buurt: met BUURbook kunnen gemeenten alle kanten op. Leiden kiest bewust voor uitbreiding. Vanuit de preventievraag naar verbinding tussen specialistische zorg en een meer laagdrempelig aanbod werkt de stad nu toe naar een platform met ruimte voor elke wijk. Om daar ontmoeting tussen inwoners en organisaties in de wijk mogelijk te maken. Waar weer een preventieve werking voor de jeugd van uitgaat.
 • VoorZorg: de meest vroegtijdige preventie | Dordrecht
  Hoe eerder hoe beter. Dat geldt voor preventieve zorg, maar zeker voor VoorZorg. Want dan begint de hulp al bij vrouwen die in verwachting zijn van hun eerste kindje. Vrouwen die door omstandigheden wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo krijgen zij de kans om zich beter te ontwikkelen én hun kind een goede start te geven. Dat werkt aantoonbaar goed, ook in Dordrecht.
 • De Dronter Koers naar preventie op school | Dronten
  Waarom brengen we de jeugdhulp niet naar de school? Dat is toch een van de belangrijkste leefomgevingen van het kind. En dáár kun je kennis overbrengen op leerkrachten. Dat was dat het uitgangspunt voor de veranderingen die Dronten heeft doorgevoerd. Een verbetering voor de zorg én voor het onderwijs.
 • De sluitende aanpak van Apeldoorn | Apeldoorn
  De boodschap van Apeldoorn is duidelijk: geen enkele jongere zit op de bank. Jongeren gaan naar school, werk of dagbesteding of ze zijn op weg daarnaartoe. Maar dat kan alleen als iedereen – ouders, school, hulpverleners, gemeente – hetzelfde doel voor ogen heeft én samenwerkt. Dat gaat nog niet vanzelf. Sinds 3 jaar werkt de gemeente aan de ‘sluitende aanpak’. Maar: ‘Wij staan echt wel eens te vloeken en te tieren omdat we zoveel weerstand ontmoeten!’
 • Diemen brengt de jeugdhulp naar school | Diemen
  ‘Wij geven u een doorverwijzing naar de maatschappelijk werker.’ Of: ‘Kom maar even mee naar Christa.’ Dat is nogal een verschil. Het succes van de Diemense ouder-kindcoaches zit in de benadering. Op school zit de coach gewoon aan de andere kant van de gang, maar ze kan ook bij ouders langsgaan. Die korte lijntjes met school, gezin en kinderen werken snel en goed.

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?