Voortgangsbericht moderniseren tuchtrecht voor Jeugd- en gezinsprofessionals en Jeugzorgwerkers

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

SKJ en BPSW onderzoeken hoe klachten meer kunnen bijdragen aan het verbeteren van vakmanschap.

Zes jaar na invoering van het SKJ tuchtrecht voor Jeugd- en gezinsprofessionals is de tijd rijp voor verandering. Niet alleen is er maatschappelijk gezien een andere kijk op het tuchtrecht ontstaan. Die andere kijk op tuchtrecht wordt ook bevestigd door de conclusies uit een breed onafhankelijk onderzoek.

In 2020 heeft Nivel een onafhankelijk onderzoek gedaan naar het functioneren van tuchtrecht voor jeugdprofessionals. Daaruit bleek dat het tuchtrecht door SKJ zorgvuldig wordt uitgevoerd. Het systeem van professionele toetsing vanuit de beroepsstandaarden is belangrijk en blijft bestaan. Toch waren er ook conclusies om over na te denken. Zie hier de uitkomsten van het Nivel-onderzoek.

Na de zomer starten we een pilot voor de beroepsgroep Jeugd- en gezinsprofessionals, waarbij we onderzoeken of het mogelijk is om het huidige tuchtrecht om te buigen naar een vorm waarin ‘leren’ en ‘goede zorg’ centraal staan.

In de pilot worden klachten over het handelen van een SKJ-geregistreerde professional niet meer per definitie behandeld door het tuchtcollege, maar vooral in de vorm van professionele consultatie (d.w.z. consultatie door beroepsgenoten). De gedachte daarachter is de klachtprocedure minder juridisch te maken en in plaats daarvan meer het ‘goede gesprek’ te voeren over wat in een specifieke situatie goed professioneel handelen is. Uiteindelijk moet dat leiden tot het hogere doel: betere zorg. De professionele standaard (beroepscode en professionele richtlijnen) blijft uiteraard de grondslag voor toetsing van het handelen.

Leren van een klacht

Jacky Stuifmeel, directeur SKJ: “Uit de evaluatie van het Nivel blijkt dat onze tuchtprocedure zorgvuldig, klantvriendelijk en professioneel is vormgegeven. Maar een belangrijk doel van het tuchtrecht was dat professionals zouden kunnen leren van een klacht. Dat de professionaliteit erdoor zou worden vergroot. Dat doel is nog niet voldoende behaald. SKJ-geregistreerde professionals zien tuchtrecht vooral als zwaar en bedreigend. Vandaar onze verkenning – samen met de BPSW – om te zoeken naar een systeem, waarin het leren van de klacht en van elkaar meer centraal staat. Met als ultiem doel natuurlijk het vergroten van het vakmanschap van de professional.”

Consultatie

Jan Willem Bruins directeur, BSPW: “Dit betekent concreet dat veel klachten behandeld zullen worden in een traject van consultatie. Daarbij staat de vraag centraal wat professioneel handelen is in de specifieke situatie waarover de klacht gaat. Dit gesprek gaat over het handelen van de jeugdprofessional, waarbij uiteraard ook gekeken wordt naar de context waarin de professional werkt. De beroepsgenoten toetsen dit samen met de professional aan de kaders die zijn vastgelegd in de beroepsstandaarden.

Wanneer de klacht daar aanleiding voor geeft, blijft de mogelijkheid van een tuchtrechtelijke procedure bestaan. Dit wordt beoordeeld door een college in een zogenaamd voorportaal en is van toepassing wanneer er bijvoorbeeld ernstige verwijten en verdenkingen zijn dat de professional de beroepsnormen heeft overschreden.”

https://skjeugd.nl/voortgangsbericht-moderniseren-tuchtrecht-voor-jeugd-en-gezinsprofessionals-juni-2021/

Afbeelding van Tumisu via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?