Wanneer is opvoederschap goed genoeg? – Summer Koster – Timm Consultancy

Delen op Social Media

Leestijd: 3 min.
Dit artikel gaat over goed genoeg opvoederschap. Het artikel zou ook kunnen gaan over kwetsbaar ouderschap, maar ik kies er bewust voor om te focussen op wat we wel willen, wat goed genoeg is. De term opvoederschap is iets anders dan ouderschap. Opvoeder refereert aan een bredere context; aan alle volwassenen die een belangrijke rol spelen in het leven van kinderen. We hebben in ons werk te maken met ouders en andere opvoeders in combinatie met het begrip ‘goed genoeg’.

We komen in situaties waarin me moeten wegen of we een gezin of opvoedsituatie kunnen laten zoals hij is of dat er inzet van extra hulp(verlening) nodig is. Maar hoe bepalen we of hulp noodzakelijk of gewenst is, of zelfs wanneer het niet goed genoeg is en verder ingrijpen nodig is?Volgens drs. Winnicott betekent opvoederschap een stabiele, zorgzame en liefdevolle ‘bemoediging’ van het kind. In de richtlijn: Gezinnen met meervoudige en complexe problemen (richtlijnen jeugdhulp).

Het is ook een proces dat op een adequate manier tegemoetkomt aan de behoeften van het kind, volgens bestaande culturele standaarden. Deze standaarden kunnen veranderen van generatie tot generatie.Bij het bepalen van goed genoeg opvoederschap gaat het erom dat we kijken of de opvoeder biedt wat een kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Daarbij gaat het om het vervullen van basisbehoeften zoals; lichamelijke verzorging, voeding, bescherming, affectie en autonomie.In het bepalen van ‘goed genoeg’ spelen normen waarden, culturele invloeden een rol. Maar ook de tijdsgeest waarin we leven. Het bepalen van ‘goed genoeg’ is een ingewikkeld proces is, gebonden aan cultuur, generatie, normen, waarden en actuele kennis. Mede hierom is het van belang dat je regelmatig in je team met elkaar in gesprek gaat en aandacht besteed aan het feit dat je als team of organisatie vaak veel dezelfde normen en waarden en visies hebt rondom opvoederschap. Belicht dus vooral ook de andere kant en heb oog voor cultuur sensitieve opvattingen.

Probeer echt vanuit verschillende perspectieven naar de opvoedsituatie te kijken en weeg belangen nauwkeurig tegen elkaar af. Hiermee realiseer je dat een goed genoeg situatie niet alleen van jou is, maar dat dit een breed gedragen kijk is op een ethisch vraagstuk.In de genoemde richtlijn staat een werkkaart ‘goed genoeg opvoederschap’ daarop staan 14 condities voor goed genoeg opvoederschap. Door de condities te bespreken en te analyseren kun je een meer theoretische duiding geven aan goed genoeg opvoederschap.Interessant is om deze werkkaart ook mee te nemen als je in gesprek gaat met de opvoeder(s).

Vraag eens actief naar de 14 condities en hoe de opvoeder er zelf naar kijkt.Dit geeft handvatten om in gesprek te gaan en samen met de opvoeder(s) te bepalen wat goed genoeg is voor hun situatie. Hiermee bepaal jij dus niet alleen wat goed genoeg is, maar je gaat actief op zoek naar de gezamenlijke visie en verantwoordelijkheid. Wat heb je concreet nodig om een goed genoeg opvoedsituatie te bepalen;
Kennis van ontwikkeling van kinderen om te kunnen bespreken of de opvoedsituatie voldoende aansluit bij de ontwikkelingstaken van een kind.
Zicht op normen en waarden die meespelen in het bepalen van een opvoedsituatie. Niet alleen je eigen normen en waarden maar ook die van jouw organisatie en het gezin en zijn omgeving.
Een gedegen en methodische analyse a.d.h.v. de 14 condities voor goed genoeg opvoederschap met het ‘Best Interest of the Child model’ (BIC-model) of het ‘Framework for the assessment of children in need and their families’ die wij tijdens onze training gebruiken.
Een reflectieve praktijk. Op regelmatige basis met collega’s en gezinnen reflecteren op het handelen. Wat gaat goed en wat kan anders of beter?
Het lef om anders te durven kijken. Om verder te kijken dan je eigen normen en waarden en overtuigingen.

Blog geschreven door Summer Koster, trainer bij TIMM Consultancy en oprichter Sociaal Domein Online.nl

Wil je nou nog meer weten over wat Summer hierover te vertellen heeft of wil je graag met anderen aan de slag met de genoemde tools? Meld je dan, via onderstaande website, aan voor de training Kwetsbaar gezin, goed genoeg ouderschap!

https://www.timmconsultancy.nl/

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?