Praatplaat ‘Ken jij het werk van CCE in jeugdhulp en onderwijs?’

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

Steeds vaker weten professionals in jeugdhulp en onderwijs en ook ouders de weg naar CCE te vinden als zij dreigen vast te lopen met een kind of jongere. Meestal is dan sprake van zorgwekkend gedrag dat al langer optreedt. Of professionals zien dat de ontwikkeling van de jeugdige stagneert. Wil je de vicieuze cirkel doorbreken? Ga dan samen op zoek naar de betekenis van het gedrag en mogelijke verklaringen. Factoren uit de omgeving van het kind zijn vaak van invloed op het gedrag. Voor specifieke kennis en een frisse blik kunnen professionals bij CCE terecht. Om geïnteresseerden uit te leggen wie CCE is, is een praatplaat gemaakt met tekst en tekeningen. 

Goede start van consultatie

Bij een consultatie via CCE zijn meestal veel mensen betrokken. Denk aan het kind of de jongere zelf, zijn ouders of verzorgers, professionals uit het zorgnetwerk en het onderwijs en ook andere betrokkenen die een belangrijke rol in het leven van het kind spelen. Informatie over wie CCE is en hoe we te werk gaan, helpt om een goede start te maken met het consultatietraject. Deze praatplaat brengt in beeld hoe betrokkenen samen op zoek gaan naar nieuw perspectief voor het kind of de jongere. 

Verwachtingen over en weer

De praatplaat is als hulpmiddel bruikbaar tijdens gesprekken met professionals, ouders en kinderen. Coördinatoren en consulenten van CCE kunnen aan de hand van de praatplaat uitleggen wat hun specifieke rol is in het proces en wat de betrokkenen van hen kunnen verwachten. Dat komt de zoektocht naar nieuw perspectief ten goede.

De praatplaat opvragen kan via onderstaande link.

https://cce.nl/nieuws/praatplaat-ken-jij-het-werk-van-cce-jeugdhulp-en-onderwijs

Afbeelding van Free-Photos via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?