WEBINAR-REEKS: SAMEN INTEGRAAL BOUWEN AAN PARTICIPATIE

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Participeren naar vermogen, waar mogelijk door betaald werk, heeft positieve effecten op het welbevinden en de gezondheid van mensen. Tegelijkertijd zien we dat mensen met een meervoudige ondersteuningsbehoefte en een grote afstand tot de arbeidsmarkt vaak moeite hebben om bij hun gemeente antwoorden te krijgen op vragen. Dit komt door gescheiden loketten die onvoldoende samenwerken: één loket voor ‘Zorg en welzijn (Wmo)’ en een ander loket voor ‘Werk en inkomen (Participatiewet)’. Integrale samenwerking draagt bij aan het verbinden van deze twee werelden, aan het  centraal stellen van de inwoner in de dienstverlening en aan het aansluiten bij wat iemand wél kan om participatie mogelijk te maken.

Webinars: 27 mei en 10 juni 2021

Op 27 mei van 10.00-11.30 en 10 juni van 9.30-11.30 organiseren het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht  en Movisie, samenwerkend binnen het kennisplatform Utrecht Sociaal, twee (online) bijeenkomsten.

Bijeenkomst 27 mei

Centraal in deze bijeenkomst staat de samenwerking tussen professionals werkzaam op het snijvlak van Wmo (zorg en welzijn) en Participatiewet (werk en inkomen). We gaan in op vragen als:

 • Hoe kunnen professionals domeinoverstijgend integraal samenwerken?
 • Hoe bied je als professional inwoners met meervoudige ondersteuningsbehoeften een helpende hand om participatie mogelijk te maken?
 • Welke rol spelen beleidsmedewerkers en bestuurders daarbij?

Met onder andere de uitkomsten van het recent afgeronde ZonMw project ‘Lokaal & Integraal Werken aan Participatie’ bieden we op deze en andere vragen een antwoord.

Programma

 • Integraal werk als ‘werk in uitvoering’: hoe geef je samenwerking vorm in een continu veranderende praktijk? Wat werkt vanuit het perspectief van mensen met meervoudige ondersteuningsbehoeften?
  Inleiding door onderzoeker Joep Binkhorst (HU) en senior adviseur Marjet van Houten (Movisie)
 • Samenwerking tussen sociale wijkteams en klantmanagers: Minder fixatie op betaald werk en meer streven naar volwaardig burgerschap.
  Keynote door Monique Kremer, bijzonder hoogleraar actief burgerschap (UvA).
 • Ervaringen uit de praktijk
  Door Ruud Schalken, projectleider Houtense Werktafel / ‘Op Koers’: over het ontrafelen van vragen van inwoners met meervoudige ondersteuningsbehoeften.
 • Discussie / interactie: wat kunnen betrokkenen in het sociale domein (nog meer) doen om de domeinen zorg/welzijn en werk/inkomen te verbinden?

Doelgroep
Professionals in de uitvoering (uit sociale teams, klantmanagers, arbeidsdeskundigen), managers in het sociaal domein, beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten, ervaringsdeskundigen/inwoners.

Bijeenkomst 10 juni

Op 10 juni, van 09.30-11.30 uur, starten we met het programma ‘Participatie: meedoen naar vermogen’, onderdeel van het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS). In deze sessie nodigen we gemeenten uit om op interactieve wijze kennis en ervaring op dit gebied uit te wisselen en te bespreken welke vraagstukken de komende tijd gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Welke kennis kunnen gemeenten delen en welke kennis is nog nodig?

Programma

 • Arbeidsparticipatie en meedoen naar vermogen: Wat gaat goed? Waar lopen gemeenten en professionals tegenaan?
  (korte) inleiding
 • In drie workshops willen we gemeenten de gelegenheid bieden ervaringen uit de praktijk met elkaar te delen:
  • Workshop 1: Integraal werken: hoe betrek je beleid en bestuur?
  • Workshop 2: Integraal werken: welke ontwikkelopgaven spelen in jouw gemeente?
  • Workshop 3: Integraal casuïstiekoverleg: ervaringen van de ‘Participatietafel’ in Wijk bij Duurstede.
 • Afronding: Hoe nu verder? Hoe kunnen gemeenten in de provincie Utrecht van elkaar leren?

Doelgroep
uitvoerende professionals (zorg/welzijn en werk/inkomen), managers, beleidsmedewerkers en bestuurders, ervaringsdeskundigen/inwoners.

Wil je je graag aanmelden voor deze Webinar dat kan via onderstaande link.

https://husite.nl/kus/calendar_item/webinar-reeks-samen-integraal-bouwen-aan-participatie/

Afbeelding van Pashminu Mansukhani via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?