WEL in ontwikkeling

WEL in ontwikkeling

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.
Anders kijken en gewoon doen!


Het project WEL in ontwikkeling startte in 2021 en sluit aan bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het richt zich op de jeugdigen zonder schoolinschrijving: jeugdigen met een vrijstelling 5 onder a van de Leerplichtwet en de absoluut verzuimers. WEL wil nieuwe beweging creëren in situaties die zijn vastgelopen of waarin jeugdigen zich onvoldoende kunnen ontwikkelen. 

116 samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben de subsidie aangevraagd en zijnaan de slag gegaan met vijf jeugdigen. Zij hebben alle ruimte om met ouders en partners in de regio te zoeken naar creatieve oplossingen en mogelijkheden voor leren en ontwikkelen. Het WEL-budget mag werkelijk overal voor ingezet worden, als het de ontwikkeling van de jeugdige maar ten goede komt: de aanschaf van een laptop, een fotocursus of game-ontwerp, een leerkracht op de fiets…

Samen op reis


Voor de zoektocht wordt de metafoor ‘de reis van de jeugdige’ gebruikt. Uitgangspunt is ‘het niet weten’; niet weten wat je onderweg tegenkomt en waar je uitkomt. De reis start met het ophalen van de wensdroom van de jeugdige en zijn/haar ouders. Dat gebeurt aan de hand van een waarderend interview waarin de focus ligt op wat waardevol is voor de ontwikkeling van een jeugdige. Met die droom gaan partners in de regio (dat zijn naast de ouders vrijwel altijd onderwijs, leerplicht en professionals uit zorg en jeugdhulp) op pad in een ‘reisbureau’. Dat doen zij aan de hand van werkkaarten. 

Inmiddels staan we op de helft; WEL in ontwikkeling loopt nog tot augustus 2025. De afgelopen 2 jaar zijn binnen WEL verschillende materialen ontwikkeld die het proces in de regio’s ondersteunen zoals de werkkaarten die samen de reisgids vormen, trainingen om in gesprek te komen over wat WEL kan, workshops, online bijpraat-sessies en masterclasses. Meest recent is de ‘Reisleidersopleiding – de kunst van WEL’. Twee jaar ervaring komt samen in deze tweedaagse opleiding. Wat werkt WEL voor jeugdigen zonder schoolinschrijving? Hoe krijg je nieuwe energie en ideeën op tafel? En hoe blijf je in verbinding met jeugdige, ouders én de partners om tafel?

WEL!


Het project begint z’n vruchten af te werpen. Ouders en kinderen voelen zich gehoord, de samenwerking neemt toe, professionals weten elkaar beter te vinden en er wordt veel vaker ‘out of the box’ gedacht. En, het allerbelangrijkste, er worden voor steeds meer jeugdigen mogelijkheden gevonden om zich (verder) te ontwikkelen. Met anders denken en vooral ook gewoon doen kan leren en ontwikkelen WEL! 

WEL in ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt met subsidie van het ministerie van OCW. Projectpartners GedragswerkIngrado en Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd werken samen in de landelijke ondersteuning. 

Meer informatie over WEL in Ontwikkeling > bekijk LinkedIn

Bekijk alle artikelen

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?