Zutphen gooit het roer om in hulp aan jeugd

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

De gemeente Zutphen gaat stoppen met het onnodig problematiseren van opvoed- en opgroeiproblemen bij kinderen. Nu nog belanden er te veel kinderen in jeugdzorg die daar niet horen. Daardoor krijgen in Zutphen relatief veel kinderen jeugdhulp en moeten kinderen met complexe problematiek nog te vaak te lang wachten op de juiste zorg. Met nieuw beleid wil de gemeente Zutphen meer inzetten op preventie.

Wethouder Annelies de Jonge (jeugd) zegt dat het roer de komende jaren wordt omgegooid. “Vooropgesteld: deze verandering komt niet uit de lucht vallen. De afgelopen twee jaar hebben we al voorzichtig geëxperimenteerd met het op een andere manier kijken naar ondersteuning. Wat wij willen bereiken is dat we in de toekomst geen indicaties meer hoeven af te geven voor lichte (jeugd-) hulpverleningsvraagstukken, door het al eerder te hebben over de sociale normen en de context waarin kinderen opgroeien.”

Voorbeelden van deze koerswijziging zijn de buitenschoolse opvang met een plus, jeugdhulp zonder indicatie in de school en de samenwerking met huisartsen. “Opvoeden en ontwikkelen van kinderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal,” zegt De Jonge. “Door deze manier van werken problematiseren we niet langer de vragen, het gedrag of de gevoelens van jeugd, maar gaat het vooral over de context waarin deze kinderen opgroeien.”

De koerswijziging maakt deel uit van het nieuwe beleidsplan 2021-2024 (pdf, 3 MB), dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. Echte ervaringsverhalen uit de praktijk liggen aan de basis van dit plan. “Voor mij waren het de gesprekken met ouders, kinderen en jongeren die ons hebben aangezet tot het ontwerpen van betere jeugdzorg. Die gesprekken blijven mij bij. Het zijn díe verhalen die mij iedere dag weer motiveren om het nog beter te doen.”

De komende jaren wordt de nadruk meer gelegd op preventie. Dat is ook te zien aan het budget. De Jonge: “Op dit moment besteden we ongeveer 15 procent van ons jeugdhulpbudget aan preventie. Dat percentage moet in vier jaar groeien naar 30 procent. Voorbeelden hiervan zijn dat we meer gaan inzetten op jongerenwerk op straat, hulp bij echtscheidingen en laagdrempelige opvoed- en opgroeiondersteuning.”

Tegelijkertijd wil de gemeente sneller de juiste zorg kunnen bieden aan jeugd met complexe problematiek. Dit wil de gemeente bereiken door de zogeheten eerste lijn en samenwerking met ketenpartners te versterken, processen te vereenvoudigen en goede afspraken te maken met een beperkt aantal zorgaanbieders.

https://zutphen.nl/nieuws/roer-om-in-hulp-aan-jeugd

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Ontdek meer

De regels en de rek
Boekentip

De regels en de rek

Leestijd: 2 min. Balanceren tussen ruimte en houvast in organisaties Regels. Veel mensen hebben er een haat-liefdeverhouding mee. We hebben steeds complexere systemen

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?