1 gezin, 1 plan, 1 regisseur

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Hoe maken we nu echt een gezamenlijk plan?
Jij als professional, binnen het sociaal domein, weet dat het maken van een plan belangrijk onderdeel van je werk is.

In dit plan wordt beschreven hoe de hulpvraag van de anders opgelost kan worden, waarin een analyse van de situatie staat beschreven. Vraag en aanbod van professionals staat hierbij centraal. Je let hierbij kritisch op waar het voor bedoeld is en voor wie het plan is.

In het sociaal domein zijn er vaak meerdere professionals betrokken rondom casuïstiek en vraagstukken van inwoners. Hoe werkt iedereen met elkaar samen?

Een belangrijke opgave in het sociaal domein is integrale samenwerking. Samen met de hulpvrager of inwoner werk je aan het vraagstuk. Dit doe je niet alleen, maar samen met andere professionals die betrokken zijn bij het vraagstuk.  

Jij als professional kent het vast wel, je beantwoordt een hulpvraag en ontdekt gaandeweg dat er meerdere professionals betrokken zijn, hoe stem je dan onderling af en zorg je ervoor dat je gezamenlijk samenwerkt in het belang van de vraagsteller?

Daar zijn verschillende tools voor ontwikkeld.
Zo is er het familiegroepsplan. In de jeugdwet staat geschreven dat de jeugdige en gezin recht hebben op een familiegroepsplan. Samen met de familie en het systeem, gekozen door het gezin, komen tot oplossingen en een plan voor het probleem.

Daarnaast is er de mogelijkheid van samen1plan. Dit is o.a. een online tool, waarin een plan en zowel betrokken professionals als de inwoner kunnen samenwerken in het vraagstuk en plan van de hulpvrager. In deze nieuwe methodiek is de cliënt/ hulpvrager zelf aan zet om te bepalen wie hij/zij uitnodigt voor zijn plan en vraagstuk. Hiermee komt techniek en participatie samen. Er wordt uitgegaan van de gestelde vraag.

Interessante ontwikkeling, nietwaar?


Werk jij al actief met gezinnen, cliënten en hulpvragers samen in hun plan? Hoe stem je met elkaar af? Hoe kom je tot een gezamenlijk gedragen plan? Een belangrijke vraag blijft altijd: voor wie wordt het plan gemaakt?

Een gedragen plan ondersteunt het vraagstuk van de hulpvrager en biedt ruimte aan het netwerk. Zowel formeel als informeel. Ga op zoek naar de mogelijkheden van samen1plan! Meer weten over de online tool? https://samen1plan.nl/

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?