5 tips voor samenwerking wijkteams en Werk en Inkomen

boot-1497226__340


Artikel4 juli 2018 movisie

Voor inwoners die hulp nodig hebben is samenwerking tussen het sociale wijkteam en Werk & Inkomen heel belangrijk. Toch laat de praktijk iets anders zien. Uit de Movisie-peiling ‘Sociale (Wijk)teams opnieuw uitgelicht’ blijkt dat nog niet de helft van de wijkteams taken uitvoert op het gebied van W&I. In een derde van de gemeenten bestaat geen enkele vorm van samenwerking. Ook blijkt dat het percentage wijkteams waarin W&I meedoet sinds de transitie terugloopt. 

Suzanne Bunnik, auteur van ‘Transformeren, gewoon doen’, geeft op basis van haar ervaringen in een samenwerkingspilot vijf verbetertips.

Tip 1: Maak een gezamenlijke start

Samenwerken gaat niet vanzelf, maar kan wel vanzelfsprekender worden wanneer een gezamenlijke start wordt gemaakt in één gemeentelijke toegang voor inwoners, waar integrale vraagverheldering plaatsvindt.

Tip 2: Maak als integraal team een gezamenlijk plan van aanpak

Als daar blijkt dat er sprake is van meervoudige problematiek, kan een integraal team direct beginnen met het maken van een gezamenlijk plan van aanpak. Zo nodig kan snel specialistische hulp worden ingezet, bijvoorbeeld bij schulden of woonproblematiek. Dit voorkomt dat het team het verkeerde pad inslaat en blijft doormodderen.

Tip 3: Laat teamleiders het leer- en veranderproces begeleiden

Breng teamleiders in een positie zodat ze in staat zijn het leer- en veranderproces te begeleiden. Die de visie kunnen vóórleven en deze met hun team kunnen vertalen naar gedrag in de praktijk. En die belemmeringen kunnen terugvertalen naar wetten en regels, om hier vervolgens in overleg met beleidsmedewerkers en bestuurders handelingsruimte in te helpen ontdekken.

Tip 4: Schep voorwaarden voor samenwerking

Schep voorwaarden voor samenwerking zoals een gezamenlijk registratiesysteem, waarbij het mogelijk is informatie te delen en een gezamenlijk plan van aanpak te maken als de klant dit toestaat.  Maar maak ook afspraken over hoe klantmanagers en wijkwerkers om moeten gaan met vermeende fraudesituaties en richt een helpdesk in waar ze advies kunnen inwinnen.

Tip 5: Onderschat het veranderproces niet!

Leren gaat gepaard met moeite, met fouten (mogen) maken, struikelen en weer opstaan.

Suzanne: ‘Ik heb vaak ervaren hoe juist een gebrek aan samenwerking leidt tot tijdverspilling waar de klant niks mee opschiet, bijvoorbeeld omdat professionals op basis van halve informatie foute beslissingen nemen of juist niks doen, elkaar onbedoeld tegenwerken of dubbel werk doen. Een gezamenlijke aanpak is voor veel klanten effectiever.’

Lees het volledige artikel van Suzanne Bunnik: ‘Samenwerking wijkteams en Werk en Inkomen: gewoon doen?’

Download artikel

Dit artikel verscheen eerder in het relatieblad MOVISIES, juni 2018. https://www.movisie.nl/artikel/5-tips-samenwerking-wijkteams-werk-inkomen

LinkedIn
Facebook
Twitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

artikelen SDO
Summer Koster

Participatie van jongeren bij beleid

Kinderrechtenorganisaties deden recent weer opnieuw de oproep aan gemeenteraden om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit signaal is de afgelopen jaren vaker

Read More »