Duurzaam veranderen, omdat je niet de zoveelste boemerang wilt zijn

Wachttijden

Delen op Social Media

Leestijd: 4 min.


Het jeugdzorgstelsel kraakt en piept. Alle betrokkenen, van ouders en kinderen tot jeugdzorgprofessionals en politici, zoeken naar makkelijke oplossingen voor minder jongeren op de wachtlijst, snellere diagnoses, betere hulp en vaart in de hervormingsagenda. En oh ja, graag ook nog voor minder geld! Hoe zorg je vanuit deze verwachtingen voor een grondige en duurzame verandering, zodat je niet kiest voor een niet optimale oplossing en het daarmee weer een boemerang wordt. Team Aanpak Wachttijden rapporteert over systemisch veranderen. Dit keer: Regio Gooi- en Vechtstreek.

Georgette Bouman van Team Aanpak Wachttijden:
“We zijn allemaal onderdeel van het probleem, dus we zijn ook samen onderdeel van de oplossing”

“De aanpak wachttijden van de regio Gooi en Vechtstreek ondersteund door TAW laat zien dat het veranderen van het jeugdzorgsysteem draait om het kraken van het proces en creëren van overzicht. Hoe vreselijk non-sexy dat ook klinkt. Oplossingen bedenken lost niet per se direct iets op. En eerlijk gezegd: alle betrokkenen kunnen oplossingen bedenken. Het régelen is een veel hardnekkiger probleem. Wie overziet wat er speelt? Hebben we echt alle betrokkenen aan tafel? Kunnen we tot een formulering komen waar we ons allemaal in vinden? Wat zijn de verhoudingen, wie draagt of neemt verantwoordelijkheid als we het in co-creatie oplossen?”

“Veranderen van een systeem vereist dat je fundamentele vragen stelt. Klopt bijvoorbeeld de aanname dat er veel kinderen en jongeren op de wachtlijst staan? Toen we die vraag onderzochten in de Gooi- en Vechtstreek, zagen we dat vooral de wachttijden in het langdurige verblijf heel hoog zijn. En zonder direct in de oplossingsmodus te schieten, zoals zorgen voor meer personeel of uitbreiding, is het bijvoorbeeld relevanter om te kijken of je kunt voorkomen dat jongeren hier komen. Dat zijn maatschappelijke vragen die thuishoren bij gemeentes, scholen, gezinnen zelf. En dat hoort ook zo: we zijn allemaal onderdeel van het probleem, dus we zijn ook samen onderdeel van de oplossing.”

“De bal van zo’n goede, duurzame systeemverandering ligt dus in het midden. Samenwerken met scholen, huisartsen, jeugdhulpaanbieders, gezinnen en jeugdigen. Het gaat niet om eigenaarschap, wat je vaak hoort. Want iedereen voelt zich echt eigenaar van zijn deel van het probleem. Het gaat om ‘samenaarschap’: hoe speel je elkaar de bal toe? Hoe zorg je dat degene die waarde kunnen toevoegen aan de oplossingen dat ook daadwerkelijk doen? En hoe ga je om met bijdragen die ooit waardevol waren maar dat in de huidige context niet meer zijn? Wat verliest de ander als je het anders gaat doen?”

“Als het draait om samenwerking wil je dat iedereen aan boord is. We merkten dat een adviseur in de regio die iedereen, echt iedereen in de regio kent, het verschil maakt. Rik Post was voor ons die persoon in de regio. Hij zorgde voor draagvlak naar buiten, hij wist de lijntjes te verbinden. Hij zorgde zelfs dat op de aftrap in de regio, op de laatste werkdag voor de kerstvakantie om drie uur ‘s middags iedereen er was. Op zo’n moment iedereen aan boord hebben … dat maakt voor je start echt het verschil.”

Rik Post, Adviseur Jeugd Gooi en Vechtstreek:
“Jeugdzorg gaat over problemen van kinderen en jongeren in relatie tot de omgeving. En de omgeving zijn wij”

“…. dat moment voor Kerst herinner ik me ook nog goed. Ik had inderdaad veel mensen opgetrommeld. Het voelde echt als ‘nu of nooit’: we zagen de wachtlijsten oplopen en spraken er bijna wekelijks over. Maar de keten als geheel overzien, lukte niet. Het aanpakken van wachttijden volgens een nieuwe, andere, fundamentele manier via de Aanpak Wachttijden, die kennis kwam als geroepen. We zagen het probleem, wilden veranderen maar wisten het probleem niet zelf te kraken.”

“Dat het probleem van iedereen is en dat dus iedereen onderdeel is van de oplossing: dat klopt. Maar er moet wel een begin en overzicht zijn. En juist dat is wat ontbrak in de regio Gooi en Vechtstreek. Want ‘de’ jongere met ‘een probleem’ die je verwijst naar ‘een professional’ en ‘een wachtlijst’: het bestaat allemaal niet. Er zijn jongeren met angsten, autisme, ADHD – en wie doet wat? En waarom verwijst de huisarts altijd naar de een en niet naar de ander? En durven instellingen cliënten naar elkaar te verwijzen als ze vol zitten? Wat zit in het kind zelf, wat wordt veroorzaakt door het gezin en wat door maatschappelijke tendensen zoals individualisering die je ziet in de samenleving?”

“Er zijn zoveel relevante vragen die je, voordat je start met oplossen, eerst moet durven te stellen. En dat kan alleen maar als je elkaar kent, anders durft te kijken naar de vraagstukken en de verbinding durft aan te gaan.”

“Samen met Team Aanpak werken aan dat gedeelde beeld met al die partijen, was een belangrijke voorwaarde. En dat gesprek voeren voor voldoende draagvlak kost tijd. Want we doen altijd of een jeugdregio één loket is. Maar het bestaat bij ons na onder meer een fusie inmiddels uit toch nog altijd zes gemeenteraden, diverse wethouders, verschillende adviseurs en meer dan tweehonderd aanbieders.”

“Het bijzondere is dat we startten vanuit het probleem wachttijden, maar dat we het met alle partijen hebben over het hervormen van de jeugdzorg omdat je zo systemisch kijkt. Je kunt het bijvoorbeeld niet hebben over de zorg van kinderen met ADHD zonder het te hebben over onderwijs of vechtscheidingen. Over wat normaal en abnormaal gedrag is, over individualisering of over de marktwerking in de zorg. Jeugdzorg gaat over problemen van kinderen en jongeren in relatie tot de omgeving. En de omgeving zijn wij. En juist daarom start de aanpakken van wachttijden met hoe wij het systeem willen veranderen.”

“Om die ‘wij’ goed te laten slagen, heb je tijd, geduld en vertrouwen nodig. En dat is voor bestuurders soms best lastig. Zij willen graag een steen in de vijver gooien om een verandering te forceren. Maar het systeem veranderen komt neer op zaaien. De oogst zal zijn voor de collega’s die na jou komen. Voor die systemische verandering in de jeugdzorg, is het dus belangrijk dat je een lange adem hebt en elkaar iets wilt gunnen. En dat je heel veel betrokkenen dan goed kent omdat je al lang in de regio werkt en woont, tja … Dat is dan inderdaad heel erg fijn.”

Waar staat regio Gooi- en Vechtstreek in de systemische Aanpak van TAW?
  • De regio bestaat uit 6 gemeentes: Gooise Meren, Hilversum, Blaricum, Huizen en Laren en Wijdemeren en ruim 200 aanbieders van jeugdzorg
  • TAW volgt 4 ontwikkellijnen omtrent zorg en wonen, zorg en onderwijs, het jonge kind en sneller passende zorg= duurzaam antwoord.
  • Er lopen twee projecten: Complexe scheidingen en Jeugdhulp met verblijf


Publicatiedatum: 19 april 2024

Bekijk meer artikelen

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?