Een oerwoud aan kennis veranderen in een overzichtelijk bos

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Afgelopen jaar was er veel waardering voor de Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk. Eindelijk stonden de onderwerpen en vraagstukken die binnen het sociaal werk een extra kennisimpuls nodig hebben helder bijeen en werd duidelijk omschreven wat sociaal werk uniek maakt. Intussen wordt met veel verschillende partijen gewerkt aan de volgende stap, bouwstenen voor een Kennishuis Sociaal Werk. Wat gaat er precies gebeuren? Een gesprek met onafhankelijk projectleider Erna Hooghiemstra, Lex Staal (Sociaal Werk Nederland) en Mariël van Pelt (Movisie)

Lex: ‘Er is al zoveel kennis. Een van de betrokkenen zei: “Er is al een oerwoud aan kennis, maar we moeten zorgen dat dit een overzichtelijk bos wordt.” Het gaat er dus om ervoor te zorgen dat al die kennis goed ontsloten en vertaald wordt naar de praktijk en vervolgens daar ook daadwerkelijk benut kan en gaat worden. In die infrastructuur hebben allerlei onderdelen een plek: professionalisering, opleidingsbeleid, onderwijs, onderzoek, landelijke kennisdisseminatie, subsidies etc. ‘

Erna: ‘De belangrijkste opgave van het traject om te komen tot de kennisagenda was om focus aan te brengen in die grote hoeveelheid kenmerken van sociaal werkers en vraagstukken waar ze aan werken. Er komt veel op sociaal werkers af, te veel bijna. We zochten telkens naar “de grootste meerwaarde”, “het meest unieke”. Dus eens met Mariël en Lex dat ze allemaal even belangrijk zijn. Wat wel goed is om te vermelden: dit zijn de kenmerken en vraagstukken voor sociaal werk waar de behoefte aan kennis groot is, dus waarbij kennis wordt gemist.’
‘Sociaal werk is vergeleken bij vele andere takken van zorg veel minder goed onderbouwd. We lopen enorm achter. Terwijl er steeds meer wordt verwacht van de effectiviteit. Daarbij komt dat de kennisontwikkeling nauwelijks landelijk wordt aangestuurd, zeer versnipperd is en er geen bundeling plaatsvindt. Er is echt een kennisimpuls nodig om de potentiele waarde van sociaal werk (die weer eens bevestigd is in dit traject) echt te benutten.’

Mariël: ‘Als we kijken naar de internationale definitie van sociaal werk dan is sociaal werk zowel een wetenschappelijke discipline of anders geformuleerd een vakgebied als een professie. Versterken van sociaal werk gaat dus per definitie ook om het versterken van de wetenschappelijke discipline. Maar die wetenschappelijke discipline is er ook op gericht om het onderbouwen van wat sociaal werkers dagelijks in de praktijk doen, dus hoe zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen en hun beroep zo goed mogelijk kunnen uitoefenen.’

Tekst door: Jennifer Elich

https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/10786-een-oerwoud-aan-kennis-veranderen-in-een-overzichtelijk-bos

Afbeelding van jplenio via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?