Nieuwe tools Trauma-aanpak als gevolg van HGKM

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Ga uit van gelijkwaardigheid

We weten allemaal dat ‘thuis’ niet voor alle kinderen een veilige plek is. Kinderen kunnen getuige of slachtoffer zijn van huiselijk geweld en kunnen hierdoor getraumatiseerd raken of onveilig gehecht. Dat kan leiden tot geweldervaringen en trauma’s die in verschillende generaties voorkomen. Zowel de kinderen als hun ouders hebben hulp nodig. Vanuit deelproject Trauma aanpak zijn opnieuw een tweetal nieuwe tools gemaakt met informatie voor professionals die in hun werk trauma tegen komen en hierop alert willen zijn.

Traumabewustzijn
De eerste tool gaat over traumabewustzijn en trauma-aanpak en is bestemd voor professionals uit zowel het zorg- en veiligheidsdomein. Zij vinden hierin antwoorden op vragen zoals wat houdt trauma in, wat zijn de gevolgen van trauma en wat kun je bijdragen aan herstel en toekomstperspectief. Ook de vraag hoe herken je trauma komt aan de orde. Als je beter kunt signaleren, dan kun je ook eerder een trauma-aanpak op maat in gang zetten. Op die manier kan de professional binnen zijn of haar eigen mogelijkheden bijdragen aan herstel en het doorbreken van geweldspatronen.

Traumascreening
In de tweede tool vind je het overzicht van traumascreening dat gebruikt kan worden door meerdere professionals. Trauma door huiselijk geweld en kindermishandeling kom je namelijk overal tegen en heeft veel impact op het dagelijks leven van kinderen en volwassenen. De rol bij het signaleren en aanpakken van trauma verschilt per beroepsgroep. Er is een driedeling gemaakt. Op de eerste twee pagina’s kun je zien wat past bij je eigen werk en hoe dit screeningsoverzicht je kan helpen bij het signaleren van trauma en traumasensitief werken. Daarna volgen afwegingen bij screening (ben jij wel of niet aan zet?), wat je precies kunt screenen en hoe en wat een trauma-aanpak inhoudt.

Trauma-aanpak
Naast passende traumahulpverlening, of deze nu al wel of nog niet is gestart, zijn er nog meer mogelijkheden die een bijdrage kunnen leveren aan herstel. Omdat de impact van trauma in de context van huiselijk geweld en kindermishandeling vaak breder is dan stressklachten, kunnen ook andere trauma-sensitieve interventies helpen om de ingrijpende ervaringen een minder belastende plek in te laten nemen in het (dagelijks) leven. Daarom wordt gesproken van een trauma-aanpak, waar behandeling onderdeel van kan zijn. Waar voor behandeling gespecialiseerde hulpverleners aan zet zijn, kunnen vele andere professionals bijdragen aan een trauma-aanpak, soms juist ook door dingen die voor een behandelaar onmogelijk zijn. Denk hierbij aan de tijd die je met gezinsleden doorbrengt, andere expertise die je meebrengt of het moment waarop je betrokken bent. Beide tools sluiten daarom af met een overzicht van alle interventies die onderdeel van de trauma-aanpak kunnen zijn.

Eerdere tools traumasensitiviteit
Eerder, in het najaar van 2020, werden ook twee tools binnen het deelproject trauma uitgebracht. Die handelden over het inbedden van traumasensitiviteit en traumasensitief werken binnen de visie gefaseerde ketenzorg. De tools uit 2020 zijn terug te vinden op de programmawebsite van Geweld hoort nergens thuis (GHNT).

Download HIER de tool traumabewustzijn en –aanpak

Download HIER de tool traumascreening. Meer informatie: info@geweldnergensthuis.nl

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?