Financiële vergoeding van kosten corona in de langdurige zorg verder uitgewerkt

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

Sociaal web 16-04-2020

Zorgaanbieders in de langdurige zorg moeten zich tijdens de coronacrisis maximaal kunnen richten op het bieden van noodzakelijke en veilige zorg. Zij mogen door de coronacrisis niet in de financiële problemen komen. De zorgkantoren hebben samen met het ministerie van VWS, het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit verder uitgewerkt hoe de financiële gevolgen van de crisis voor de aanbieders in de langdurige zorg opgevangen kunnen.

Het ministerie van VWS heeft de NZa opdracht gegeven om een deel van deze maatregelen in onze beleidsregels uit te werken. In de brief is een aantal uitgangspunten opgenomen, die wij daarbij meenemen. Deze uitgangspunten geven aanbieders inzicht wat zij kunnen verwachten. Ter informatie vindt u hier de link naar de opdrachtbrief.

De NZa maakt in overleg met de brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en het Zorginstituut een beleidsregel SARS-CoV-2 virus voor zorgaanbieders in de langdurige zorg. Deze geeft zorgaanbieders de mogelijkheid om de financiële gevolgen van de corona uitbraak vergoed te krijgen. De beleidsregel richt zich zowel op vergoeding van extra kosten die aanbieders maken als op de vergoeding van doorlopende kosten die momenteel niet worden gedekt door een lagere omzet (omzetderving).

Om de extra administratieve lasten van deze compensatiemaatregelen voor zorgaanbieders te beperken, stellen wij in afstemming met de brancheorganisaties en zorgkantoren een bij de situatie passend verantwoordingsregime op. Wij verwachten de beleidsregel in mei te publiceren.

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?