Corona

6 tips: Hoe steun je gezinnen die in armoede leven?

Leestijd: 6 min. Meer dan 10 procent van de kinderen in Nederland leeft in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens. Gezinnen die al in armoede leefden, zijn door de coronacrisis extra hard geraakt. Eenoudergezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond en zzp’ers lopen het grootste risico om door de crisis onder de armoedegrens terecht te komen. Hun […]

6 tips: Hoe steun je gezinnen die in armoede leven? Meer lezen »

Gemeenten verwachten dat mensen juist nu in betalingsproblemen komen

Leestijd: < 1 min. Mensen die het in het begin van de coronacrisis al niet breed hadden, dreigen nu in de financiële problemen te komen. Daarvoor waarschuwt Divosa, de vereniging voor gemeentedirecteuren die verantwoordelijk zijn voor schuldhulpverlening, tegen NU.nl. Tegelijkertijd worden schuldeisers minder coulant. “Mensen hebben over het algemeen een buffer voor de eerste maanden zonder inkomen. Pas als

Gemeenten verwachten dat mensen juist nu in betalingsproblemen komen Meer lezen »

Onderzoek naar buurtwerk in coronatijd

Leestijd: 2 min. 13 juli 2020 De coronacrisis levert extra uitdagingen op voor opbouwwerkers in de wijk. Het lectoraat Sociale Integratie van lector Sabrina Keinemans krijgt van ZonMw de opdracht om te onderzoeken welke gevolgen de coronamaatregelen hebben voor de samenlevingsopbouw en burgerinitiatieven in de wijk. Juist voor maatschappelijk kwetsbare mensen zijn burgerinitiatieven en activiteiten in de wijk

Onderzoek naar buurtwerk in coronatijd Meer lezen »

Coronarichtlijnen: handreiking voor vrijwilligersorganisaties

Leestijd: < 1 min. 30 juni 2020 De maatregelen rondom het coronavirus versoepelen, daardoor kunnen vrijwilligersactiviteiten ook weer starten. Het is belangrijk dat organisaties maatregelen nemen om aan de richtlijnen van de overheid te voldoen. Met deze handreiking kunnen vrijwilligersorganisaties protocollen opstellen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wanneer een organisatie weer kan beginnen hangt af van het

Coronarichtlijnen: handreiking voor vrijwilligersorganisaties Meer lezen »

Innovatie: Digitale vriend Bram; voor de online werkende jeugdprofessional

Leestijd: 2 min. Bram: de digitale vriend van jeugdprofessionals in een tijd van online werken www.zonmw.nl Ook ambulant jeugdprofessionals werken momenteel zoveel mogelijk thuis en online. Daarmee is het belang van gezamenlijk met ouders en jeugdigen beslissen over hulp niet minder geworden. Wellicht wel uitdagender. Want hoe ga je constructief het gesprek met ouders aan als je niet

Innovatie: Digitale vriend Bram; voor de online werkende jeugdprofessional Meer lezen »

Jeugdexpertclub adviseert kabinet bij corona-aanpak

Leestijd: 2 min. Participatie nieuwe stijl! Mooi nieuws waarin de jeugd meer betrokken wordt bij bestaand beleid. Als de huidige coronasituatie ons iets leert is het dat de jeugd hard heeft getroffen. Wat kunnen we van hen leren? Welke adviezen kunnen we de overheid meegeven t.a.v. jongerenparticipatie? Hoe zorgen we ervoor dat ze echt mee mogen praten als

Jeugdexpertclub adviseert kabinet bij corona-aanpak Meer lezen »

Inspiratie:Jeugdhulp digitaal: het nieuwe normaal?

Leestijd: 3 min. 9 juni 2020 Kenniscentrum KJP vraagt zich af of digitale jeugdhulp ook het nieuwe normaal is. In dit artikel wordt er stil gestaan bij innovatie die juist tijdens de corona crisis versnel tot stand is gekomen. Hoe is dat voor de jeugdhulp? Graag horen of lezen we jou reactie: welke kansen liggen er nog? https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/jeugdhulp-digitaal-floortje-scheepers/

Inspiratie:Jeugdhulp digitaal: het nieuwe normaal? Meer lezen »

Inspiratie: Hoe een detacheringsbureau investeert in begeleiding

Leestijd: 2 min. Onderstaand nieuwsbericht trok onze belangstelling, immers hoe zorgt een detacheringsbureau die professionals in het sociaal domein ervoor dat hun medewerkers in coronatijd extra begeleiding en ondersteuning krijgen om hun werk naar behoren te kunnen doen? Mooi hoe dit door Lianne Wagenaar van Kenonz werd opgepakt. Het sociaal domein is voor Kenonz een belangrijk specialisme. De

Inspiratie: Hoe een detacheringsbureau investeert in begeleiding Meer lezen »

Kwetsbare jongere sneller uitzicht door corona

Leestijd: < 1 min. Wijkteams en sociale professionals, herkennen jullie deze berichtgeving? Welke initiatieven zijn er nu om toch zicht te hebben en te houden op kwetsbare jongeren? NJI.nl 6 mei 2020 Door de coronamaatregelen is het voor professionals moeilijker om kwetsbare jongeren te bereiken, waardoor ze sneller uit zicht raken. Dat blijkt uit een onderzoek van MEE NL

Kwetsbare jongere sneller uitzicht door corona Meer lezen »