Gemeenten dreigen jeugdhulp terug te geven aan het rijk

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-dreigen-jeugdhulp-terug-te-geven.9624536.lynkx

De VNG voert de druk op het kabinet op om met extra geld voor de jeugdhulp over de brug te komen. In een open brief en oproep aan het kabinet dreigt de gemeentekoepel de jeugdzorgtaken weer bij het rijk terug te leggen, als het kabinet niet bereid is gemeenten ‘voldoende tegemoet te komen’.

In de brief wordt niet gerept over een bedrag dat de gemeenten extra van het rijk willen hebben. Uit inventarisatie door Binnenlands Bestuur in 20 gemeenten bleek het tekort alleen daar al op ruim 61 miljoen euro uit te komen. Als dat wordt geëxtrapoleerd kom je uit op een bedrag van 1,2 miljard euro. De tekorten op de jeugdhulp bij de benaderde gemeenten variëren van 5 tot bijna 30 procent ten opzichte van het rijksbudget. De open brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verscheen woensdag in het AD en alle regionale dagbladen.

Onbegrip en woede

‘De problemen in het sociaal domein worden door gemeenten in het gehele land gevoeld. Het gaat ook niet alleen om grote of alleen om kleine gemeenten’, schrijven VNG-voorzitter Jan van Zanen en vice-voorzitter Hubert Bruls in de open brief. ‘De forse tekorten hebben bij veel gemeentelijke bestuurders en ambtenaren tot onbegrip, frustratie en zelfs woede geleid. Kabinet en parlement lijken deze forse en complexe taken bij gemeenten neer te leggen zonder verantwoordelijkheid voor de uitvoeringsvraagstukken te nemen.’

Wachtlijsten

Als er geen extra rijksgeld komt, moeten gemeenten bezuinigen, zo stelt de VNG, met ongewenste gevolgen. ‘Denk aan wachtlijsten in de jeugdzorg, overlast in wijken, het uitstellen van onderhoud, verhoging van de ozb, bezuinigingen op cultuur en sluiting van bibliotheken, sportcomplexen of andere voorzieningen.’ Als het kabinet gemeenten geen extra geld geven voor de jeugdzorg, ‘moeten wij serieus overwegen of wij de gedecentraliseerde taken weer bij het rijk terugleggen. Dat zullen we nooit zomaar doen, we willen onze jeugd niet in de steek laten’, aldus Van Zanen en Bruls.

Juiste antwoord

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) steunen de oproep van gemeenten. ‘Het probleem is helder: de vraag is flink toegenomen terwijl het budget stevig is gekrompen. Het is nu aan het kabinet om zo snel mogelijk met het enige juiste antwoord te komen op deze brief: extra, en structureel meer geld voor de jeugdzorg’, stelt Hans Spigt, voorzitter van BGZJ in een reactie op de open brief van de VNG. In de BGZJ zijn Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC vertegenwoordigd.   

Voorjaarsnota

De tekortschietende rijksbudgetten en de stijging van het aantal kinderen in jeugdhulp zijn belangrijke oorzaken van de gemeentelijke tekorten. Bij de Voorjaarsnota van het kabinet zal duidelijk worden of en hoeveel gemeenten extra voor de uitvoering van de Jeugdwet zullen krijgen.

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?