Kinderarmoede

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

https://www.alliantiekinderarmoede.nl/partners

SAMEN TEGEN ARMOEDE

KINDERARMOEDE IN NEDERLAND

In Nederland groeien maar liefst 378.000 kinderen en jongeren op in armoede. Dat betekent dat 1 op de 9 kinderen en jongeren zich zorgen maken of er wel geld is voor eten of schoolspullen, dat ze stress voelen bij hun ouders, zelf gespannen zijn en zich moeilijker kunnen concentreren op school. Daarnaast is er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten binnen en buiten school. En dan praten we nog niet eens over de negatieve gevolgen voor (hun gezondheid op) de langere termijn.

Om kinderen uit deze gezinnen in staat te stellen kansrijk op te groeien, stelt het kabinet sinds 2017 structureel €85 miljoen extra per jaar ter beschikking aan gemeenten. De gemeenten zorgen met dit geld voor voorzieningen in natura, zoals het kunnen meedoen op school aan sport, aan cultuur en aan sociale activiteiten. Hiermee stijgt op de korte termijn de eigenwaarde van deze kinderen. Er is alleen meer nodig. We willen ook dat kinderen op de lange termijn de regie op hun eigen leven terugkrijgen.

Alliantie kinderarmoede

De Alliantie Kinderarmoede is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Missing Chapter Foundation, Alles is Gezondheid en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Wij geloven dat we kinderarmoede alleen kunnen aanpakken als we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en ons onvoorwaardelijk inzetten. Met de Alliantie Kinderarmoede brengen we organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar om samen nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede. Iedere organisatie neemt hierin haar aandeel waarmee we impactvolle stappen zetten om de effecten van kinderarmoede terug te brengen naar nul. Het uitgangspunt daarbij is dat wij in alles wat we doen altijd luisteren naar de wensen van de kinderen en de gezinnen.

Eén op de negen kinderen in Nederland leeft onder de armoedegrens. Kinderen die opgroeien in armoede lopen hogere gezondheidsrisico’s en worden belemmerd in hun (talent)ontwikkeling. Een gegeven dat niet past bij een welvarend land als Nederland, maar dat tegelijkertijd wel de dagelijkse werkelijkheid is. 

Wij willen armoede onder kinderen uitbannen en stellen daarbij stevige doelstellingen: in 2030 zijn kinderen niet meer de dupe van armoede en zijn er geen nieuwe gezinnen meer die in armoede vervallen. Dit streven kan alleen als wij gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en ons onvoorwaardelijk inzetten. Met de Alliantie Kinderarmoede brengen we organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar om samen nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede. 

Iedere organisatie neemt hierin haar aandeel en maakt impactvolle stappen om de effecten van kinderarmoede terug te brengen naar nul. Het hoofduitgangspunt daarbij is dat wij in alles wat we doen altijd luisteren naar de wensen van de kinderen en de gezinnen. We zetten ons in voor het volgende.

  • Wij signaleren armoede, maken dit bespreekbaar en weten welke andere organisaties betrokken kunnen worden bij de oplossing ervan.
  • Wij doen wat in onze mogelijkheid ligt om de (gezondheids)gevolgen van armoede binnen (aanstaande) gezinnen op te lossen.
  • Wij werken actief samen en laten zien wat werkt.
  • Bovendien werken wij mee aan de (jaarlijkse) monitoring over de uitvoering van de activiteiten en voortgang van de pledge.

Initiatieven: Er zijn meerdere initiatieven om kinderarmoede aan te pakken. Op de website www.alliantiekinderarmoede.nl staan mooie initiatieven om kinderarmoede aan te pakken.

Integrale aanpak Hoogeveen

Gemeente Hoogeveen zet in op een integrale aanpak van kinderarmoede via signaleren, bespreken en doorverwijzen vanuit onderwijs, sport en wonen. In gesprek met kinderen zelf worden oplossingen gezocht en via nieuwe samenwerkingen kunnen kinderen blijven meedoen.

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?