Wat werkt bij het integraal werken in de wijk?

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Wat betekent integraal werken voor de regisserende professional

Het integraal werken betekent dat de professional die de regie heeft over de casus, een belangrijke regisserende rol heeft in het ondersteuningstraject van desbetreffende cliënt en/of huishouden. Om versnippering in de hulp en ondersteuning te voorkomen en zorg te dragen voor een goede afstemming en samenhang is het van belang dat deze professional daadwer- kelijk deze regisserende rol neemt.

Deze regisserende professional of regisseur is het eerste aanspreekpunt en de vaste contactpersoon voor de cliënt en bekijkt op alle levensdomeinen wat nodig is. Daarmee belichaamt deze professional het uitgangspunt van integraal werken; één huishouden, één plan, één regisseur. Naast de eigen relatie met de cliënt en/of het huishouden heeft deze professional te maken met een netwerk van verschillende professies en organisaties die ook bij de cliënt en/of het huishouden betrokken zijn. Denk aan school, een bewindvoerder of psycholoog.

De professional neemt besluiten zoveel mogelijk in overleg met de cliënt, maar dient diens voorkeuren ook altijd af te wegen tegen de belangen van andere partijen (Spierts, 2017). Dit vereist van de professional zeer goede communicatieve vaardigheden; voor het vertalen van beroepstaal en het vertolken van de behoeften en wensen van de cliënt. Spierts et al. (2017) verwoorden dit in het Tijdschrift voor Sociale vraagstukken als volgt; ‘Dat betekent het verhaal van de cliënten en burgers goed laten horen én de taal van managers en beleidsmakers leren spreken om hen te verleiden mee te bewegen.’

page14image808958688

Door de vertrouwensrelatie tussen professional en cliënt en de betrokkenheid van meer
partijen kan privacy gevoelig liggen. De professional moet enerzijds rekening houden met deze gevoeligheden om de vertrouwensband met de cliënt niet te beschadigen. Anderzijds moet de professional ook informatie delen met andere instanties om tot een goede afstemming te komen en de juiste ondersteuning te bieden.

De integraal werkende professional bevindt zich in een dynamische omgeving. Naast de cliënt, diens huishouden en het informele en professionele netwerk, heeft de professional ook te maken met de gestelde maatschappelijke doelen en waarden. Denk aan het bevorderen van zelfregie en zelfredzaamheid bij de cliënt. Het integraal werken vraagt van de regisserende professional continu investeren in goede afstemming met de cliënt, ‘naast de cliënt staan’ en werken aan een vertrouwensrelatie.

www.integraalwerkenindewijk.nl https://www.integraalwerkenindewijk.nl/sites/integraalwerkenindewijk.nl/files/bestanden/handreiking-waarborgen-ontwikkelen-kennis-wijkteams.pdf

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?