Kinderombudsman: Meer oog voor belang kinderen bij huisvestingsproblemen

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

maandag 14 december, 2020

Ik wil graag aan mijn toekomst denken. Maar ik moet steeds opnieuw beginnen. Nieuw huis, nieuwe mensen, nieuwe school en docenten. En ik moet steeds mijn vrienden achterlaten. Het is stom. Het is heel erg moeilijk. Niet alleen voor mij. Maar ook voor mijn broertjes.

Kinderen zeggen niet te worden gehoord over wat zij nodig hebben. En dat terwijl een besluit over huisvesting grote invloed heeft op hun leven.

Huisvestingsproblemen voor kinderen strekken verder dan alleen een gebrek aan een dak boven hun hoofd. Kinderen worden geconfronteerd met onzekerheid over de toekomst, instabiliteit door vele verhuizingen, gestreste ouders die geen of onvoldoende tijd en aandacht voor hen hebben, wisselingen van school en verlies van vriendschappen. Dit zijn schadelijke gevolgen voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

– Margrite Kalverboer, de Kinderombudsvrouw.

Verhalenbundel ‘Ongehoord! De onzichtbaarheid van kinderen met huisvestingsproblemen’

De verhalen van de kinderen verschijnen vandaag in de bundel ‘Ongehoord! De onzichtbaarheid van kinderen met huisvestingsproblemen’. De problemen waar de kinderen uit de verhalen tegenaan lopen zijn exemplarisch voor de zaken over huisvesting die de Kinderombudsman in het afgelopen jaar heeft ontvangen. Deze zaken zijn geanalyseerd voor de vandaag verschenen publicatie. Ook is gesproken met verschillende organisaties en instanties.

Belang van kinderen moet worden meegewogen  

Huisvesting is cruciaal voor een veilige en stabiele omgeving voor een kind om goed op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen.

Door de gevolgen van het huisvestingsprobleem op het leven van kinderen niet mee te nemen in besluiten, breng je een kind extra schade toe.

– Margrite Kalverboer, de Kinderombudsvrouw.

Het Kinderrechtencomité dat toezicht houdt op de naleving van het Kinderrechtenverdrag geeft richtsnoeren voor het nemen van besluiten die het belang van het kind raken. Het ontwikkelingsbelang van het kind moet worden onderzocht en meegewogen. Het comité stelt dat het noodzakelijk is het kind hierover zelf te spreken. De Kinderombudsman heeft een handreiking gemaakt die gemeenten en Rijksoverheid kan helpen bij dergelijke besluiten over kinderen met huisvestingsproblemen.

In deze complexe situatie waarin huizen schaars zijn en gemeenten met veel problemen worstelen, realiseer ik mij dat het belang van het kind niet altijd voorrang kan krijgen op alle andere belangen. Dit neemt niet weg dat gemeenten en ook de Rijksoverheid de impact die een besluit heeft op het kind  moeten onderzoeken en meewegen. Kinderen krijgen zo de kans zo goed mogelijk op te groeien. Ondanks hun huisvestingsproblemen.

– Margrite Kalverboer, de Kinderombudsvrouw.

Huisvesting onderdeel aanpak kinderarmoede

Armoede is een belangrijke oorzaak voor huisvestingsproblemen. De Kinderombudsman heeft in 2017 onderzoek gedaan naar kinderen in armoede. Eén conclusie was dat armoede gevolgen heeft op veel terreinen die voor kinderen belangrijk zijn, waaronder huisvesting. Gemeenten en Rijksoverheid kregen de aanbeveling om integraal armoedebeleid te ontwikkelen met oog voor huisvesting. Deze aanbeveling geldt onverkort.

Integraal kinderarmoedebeleid is beleid waarin het kind dat armoede ervaart, centraal staat. De aanpak moet zijn gericht op alle gebieden waar kinderarmoede doorwerkt, zoals onderwijs, gezondheid én (gebrek aan) huisvesting.

Wij roepen alle betrokkenen bij gemeenten en Rijksoverheid op om intensief samen te werken voor het beste resultaat voor het kind.

https://www.dekinderombudsman.nl/nieuws/kinderombudsman-meer-oog-voor-belang-kinderen-bij-huisvestingsproblemen

Afbeelding van 192635 via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?