NJI: Meer nodig om de jeugdzorg echt veilig te maken

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Concrete aanbevelingen:

  • Actief inzetten op steunfiguren voor jongeren in de jeugdzorg
  • samenwerken: samenwerken met ouders en jeugdige
  • meer samenwerken met gezin en omgeving van jeugdige
  • samenwerken in de keten
  • actieve participatie van jeugdigen

‘Meer nodig om de jeugdzorg echt veilig te maken’

  • 6 augustus 2019

Meer samenwerken met ouders en familie en een steunfiguur voor ieder kind in de jeugdzorg. Dat zijn adviezen van jongeren uit de Augeo Jongerentaskforce en de Experienced Experts (ExpEx) in reactie op de aanbevelingen in het rapport van Commissie-De Winter over geweld in de jeugdzorg van 1945 tot heden.

De jongeren vinden de adviezen van Commissie-De Winter goed, maar denken dat er meer nodig is om de jeugdzorg echt veilig te maken. Bovendien missen ze in het rapport de inbreng van jongeren met een recente ervaring in de jeugdzorg.

Ze vinden het belangrijk dat er een plan van aanpak komt voor de korte termijn, zodat de zorg voor kinderen nu al veiliger is. Ze hopen dat het actieplan ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’, van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zo snel mogelijk wordt uitgevoerd zodat er alternatieven komen voor gesloten plaatsing. Ook pleiten ze voor een wetswijziging zodat jongeren tot hun 21e begeleid worden.

‘Het is mooi dat de jongeren met deze sterke aanbevelingen komen’, zegt Ans van de Maat, directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut. ‘Ze laten zich horen in een proces waarin ze ondergesneeuwd worden door de ingrijpende verhalen van slachtoffers uit het verleden. We weten dat onveilige situaties jongeren kwetsbaar maken en ze pas jaren later kunnen vertellen wat hen is overkomen. Alle aandacht moet dan ook gericht zijn op het luisteren naar en herkennen van signalen van jongeren die jeugdhulp ontvangen of recent ontvingen. Het helpt wanneer jongeren die hetzelfde hebben meegemaakt elkaar steunen en er steunfiguren zijn waarop zij terug kunnen vallen.’

Bron: ExpEx, Nederlands Jeugdinstituut

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?