Noodopvang en onderwijs in de meivakantie

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

15-04-2020 po raad

Hoe zit het precies met de noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen of kwetsbare kinderen in de meivakantie? Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft in haar corona-nieuwsbulletin meer informatie over de afspraken die gemeenten, kinderopvang en het onderwijs maken over de noodopvang in de meivakantie.

De geplande meivakantie gaat door. Medewerkers in het primair onderwijs hebben recht op vakantie, schreef minister Arie Slob eerder in een brief naar de Tweede Kamer. Het bieden van afstandsonderwijs of extra begeleiding op vrijwillige basis is natuurlijk wel mogelijk.

Samen zoeken naar oplossingen

Uitgangspunt is dat het primair onderwijs en kinderopvang gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het uitvoeren van de noodopvang in de meivakantie. Enerzijds gaat het om het opvangen van de kinderen van ouders in vitale beroepen. Anderzijds gaat bij de noodopvang voor kinderen in kwetsbare situatie alleen om de groep kinderen die in een onveilige thuissituatie verkeren. Dit zal in alle gevallen maatwerk zijn, in onderling overleg, waarbij de gemeente de regie neemt. Bij knelpunten en complexe situaties zoeken gemeente, onderwijs en kinderopvang samen naar oplossingen. Het belang van de leerlingen en hun ouders staat hierbij voorop.

Afspraken gemeenten, kinderopvang en onderwijs

Dit zijn de afspraken die gemeenten, kinderopvang en het onderwijs hebben gemaakt op een rijtje:

  • De regie voor de noodopvang ligt bij de gemeenten. Maatwerk is hierbij van groot belang;
  • Gemeenten maken een inventarisatie van de lokale behoefte aan noodopvang via scholen en de kinderopvang;
  • Uitvoering van de noodopvang in de meivakantie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen en kinderopvang. Bij knelpunten spannen scholen en kinderopvang zich samen in om een oplossing te vinden. Gemeenten voeren hierover de coördinatie;  
  • De noodopvang voor kwetsbare kinderen die in een onveilige thuissituatie verkeren wordt ook in deze periode voortgezet, en is maatwerk.

Deze afspraken zijn ook leidend indien de kinderopvang mogelijk weer de deuren opent na 28 april en in het po nog scholen gesloten zijn in verband met de meivakantie.

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?