Sociaalwerk: Werkdruk in tijden van corona

Delen op Social Media

Leestijd: 3 min.

Bron: sociaal werk-werkt.nl

Werkdruk in tijden van corona

Sociaal werkers horen tot de meest betrokken, meest belaste en nu ook vitale beroepsgroepen. Organisaties en hun medewerkers doen veel extra werk voor kwetsbare mensen. Zij hebben zelf ook te maken met beperkingen, zoals zieke collega’s, noodgedwongen thuis moeten blijven of minder samenwerkingspartners en vrijwilligers. Alle reden om extra secuur te zijn op je zelf en op je werkplezier. Probeer werkstress te voorkomen, bespreek dit onderwerp met elkaar en pak het aan.

Maar hoe je dat doet in deze tijd is een klus op zich! Planmatig te werk gaan is het beste, maar daarvoor ontbreekt soms de tijd. Werkdruk wordt bepaald door de hoeveelheid werk, sociale steun en autonomie. Een aantal tips om nu mee aan de slag te gaan.

Zorg vooral dat je het gesprek met elkaar aangaat over werkdruk.

 • Bespreek de hoeveelheid werk en de werkverdeling.
 • Wees helder over de mate en soort van autonomie en de eventueel noodzakelijke verandering daarin.
 • Wees alert op sociale steun tussen collega’s en met anderen, omdat ook de grens werk-privé minder strak is.

Bespreek het en ga aan de slag! Kies daarvoor één van onderstaande methoden:

 • Positieve gezondheid gaat over gezondheid in de brede zin van het woord: fysiek en mentaal en over zingeving en je sociale leven. Vul zelf het spinnenweb in en bespreek de uitkomst eens met een collega of met je partner. Of doe dit als team. Vraag ook anderen hoe het met hen gaat. ‘Hoe vind je het om minder buiten de deur te zijn?’‘Hoe is het werken met je kinderen thuis?’ ‘Maak je je zorgen om je financiële situatie?’.
 • Het werkdrukspel helpt jou en je team om met elkaar in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld: Hoe behoud jij het plezier in je werk? Welke twee punten kunnen we verbeteren om werkdruk aan te pakken? In welke situatie ervaar je de meeste werkdruk? Gebruik het evaluatieformulier om te bepalen wat de belangrijkste knelpunten en oorzaken zijn om mee verder te gaan.
 • Doe de sneltest die FNV heeft ontwikkeld en ontdek met elkaar of de werkdruk te hoog is en waarop.
 • Doe mee met de gratis COVID-19-scan van Effectory (uitvoerder MTO) en ontdek direct hoe het met je medewerkers gaat.
 • Als je het lastig vindt om te bepalen waar je mee aan de slag wilt, kan dit werkblad je helpen om te prioriteren en organiseren.
 • Sterk in je werk biedt extra mentale coaching: ‘Hoe blijf je sterk in je werk tijdens de coronacrisis?‘.

Maatregelen

Werkdruk gaat over de hoeveelheid werk, de sociale steun en de autonomie. We geven je een aantal tips op deze onderdelen. Van belang is de geldende afspraken door te laten lopen en er echt bij stil te staan als deze veranderen of veranderd moeten worden.

Hoeveelheid werk

 • Wie neemt de extra taken op zich en wat is daar voor nodig.
 • Wie heeft er te weinig werk en hoe wordt dat opgelost.
 • Is er reden om werktijden te veranderen, voor wie en hoe dan.

Sociale steun

 • Houd zeker net zo vaak teamoverleg en eventueel extra overleg in klein verband.
 • Vervang de gebruikelijke gezamenlijke pauzemomenten, nu door een virtueel alternatief: video-bel elkaar voor een koffie-break of lunchwandeling.
 • Versterk de mogelijkheden voor intervisie en feedback.

Autonomie

 • Handhaaf zo veel mogelijk de afspraken over regelmogelijkheden en verantwoordelijkheid en wees expliciet als dat toch anders moet.
 • Wees zorgzaam voor elkaar maar laat iedere collega de eigen bewegingsruimte bepalen.
 • Geef je eigen behoefte aan autonomie en sturing steeds aan.

Bredere aanpak werkdruk

 • Planmatig aan de slag met werkdruk: ga naar het Stappenplan werkdruk.
 • Doe mee met het Medewerkerstevredenheidsonderzoek van Effectory.
 • Risico-inventarisatie: Om te bekijken waar het knelt kan je gebruik maken van de vragen over werkdruk in de risicomonitor. Hebben jullie vooral een capaciteitsprobleem of heeft het meer te maken met de werktijden of (on)deskundigheid.

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?