Podcast #47 – Inclusieve arbeidsmarkt

Inclusieve arbeidsmarkt

Delen op Social Media

Leestijd: 3 min.

Inleiding

In deze podcast begint het met de introductie van Crystal, een bijzondere gast met een prachtige visie op een inclusieve arbeidsmarkt. Crystal staat bekend om haar vastberadenheid en haar vermogen om zich kwetsbaar op te stellen. Ze is momenteel algemeen directeur van Natuurlijk Inclusief® en tevens eigenaar van Arbo Vitae. Bovendien is ze auteur van het boek “Perspectief!”

Superkracht

Het gesprek gaat verder over de superkracht van Crystal, waarbij ze de nadruk legt op haar vermogen om actie te ondernemen en toegeeft dat ze in het verleden wellicht niet genoeg heeft gedaan. Ze waardeert ook haar vermogen om zich kwetsbaar op te stellen en anderen te inspireren om hetzelfde te doen.

Achtergrond

Vervolgens wordt Crystal gevraagd om zich kort voor te stellen. Ze deelt haar achtergrond als directeur van een bedrijf dat zich richt op de inclusieve arbeidsmarkt. Haar organisatie werkt samen met diverse overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan verschillende aspecten. Zoals social return on investment, impact ondernemen, diversiteit en inclusie, en de wet banenafspraak.

Diversiteit

Er wordt uitgebreid gesproken over het belang van diversiteit en inclusie, en hoe Crystal en haar team vaak vragen krijgen van verschillende organisaties over hun verantwoordelijkheden met betrekking tot de wet banenafspraak. Om hiermee verder in gesprek te gaan, organiseren ze workshops en spar-sessies. Er wordt ook benadrukt dat er vaak verwarring en een gebrek aan duidelijke afspraken is tussen instanties zoals het UWV en gemeenten.

Reflectie

Crystal benadrukt het belang van zelfreflectie en het erkennen van privileges. Ze deelt dat ze in het verleden mogelijk bepaalde aspecten, zoals bi-culturele achtergrond, genderidentiteit en seksuele oriëntatie, over het hoofd heeft gezien. Het is nu echter belangrijk om deze aspecten toe te voegen en anderen zich hiervan bewust te laten worden.

Inclusieve arbeidsmarkt

De podcast gaat verder met het bespreken van de bredere visie op een inclusieve arbeidsmarkt en hoe Crystal en haar team hieraan blijven werken door middel van workshops, gesprekken en het bevorderen van goede samenwerking tussen verschillende instanties. Ook organiseert Natuurlijk Inclusief® op 3 oktober een Werkconferentie Wet Banenafspraak.

Werksessie 1

In het gesprek worden twee werksessies van die werkconferentie uitgelicht. De eerste werksessie gaat over de uitvoering van de Wet Poortwachter en de uitdagingen waar gemeenten mee te maken krijgen wanneer een geplaatste kandidaat uit het doelgroepregister langdurig ziek wordt. Vaak zijn gemeenten intern niet voldoende voorbereid op de uitvoering van deze wet. Onder begeleiding van een deskundige facilitator ontwerpen de deelnemers aan deze werksessie een aanpak om hiermee om te gaan.

Werksessie 2

Een andere werksessie gaat over het organiseren van gesprekken tussen gemeenten, het UWV en de kandidaat. Er bestaat geen vast format voor deze gesprekken en het blijkt vaak lastig deze te organiseren. Tijdens deze werksessie werken de deelnemers aan het ontwikkelen van een format voor deze gesprekken, zodat er onderlinge afspraken en overleggen kunnen plaatsvinden.

Privacywetgeving

Daarnaast wordt er gesproken over het delen van gegevens tussen gemeenten en het UWV, waarbij privacywetgeving vaak een obstakel vormt. Tijdens een aparte werksessie werken de deelnemers onder begeleiding van een deskundige facilitator aan de voorwaarden die nodig zijn voor het opstellen van een afwegingskader. Na de werkconferentie wordt een aparte sessie georganiseerd waar, onder begeleiding van een privacydeskundige een afwegingskader en stappenplan wordt ontwikkeld zodat de gegevens zorgvuldig en effectief kunnen worden gedeeld in overeenstemming met de AVG.

Inclusie

De podcast benadrukt dat inclusie op de arbeidsmarkt en in de samenleving de verantwoordelijkheid is van ons allemaal. Het gaat niet alleen om professionals. Het gaat ook om hoe we elkaar als mensen behandelen en bijdragen aan een inclusieve samenleving. Het belang van reflectie en bewustwording wordt benadrukt, evenals het feit dat iedere stem en bijdrage belangrijk is in het streven naar inclusie. De podcast eindigt met een oproep aan luisteraars om actief bij te dragen aan inclusie en te reflecteren op hun eigen rol daarin.

Aanmelden werkconferentie

Aanmelden voor de werkconferentie van 3 oktober 2023 kan via de website www.natuurlijkinclusief.nl. De werkconferentie vindt plaats op het prachtige landgoed de Horst in Driebergen, Rijsenburg.

Bedrijfswebsite

https://arbovitae.com/

Veel luisterplezier!

Gebruik de onderstaande widget of beluister de podcast via deze link op Spotify of deze link voor Apple Podcasts.

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?