Podcast! ‘Werken vanuit de Bedoeling’

Podcast! Werken vanuit de Bedoeling

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.
Introductie

Ontdek in deze podcastaflevering, getiteld ‘Werken vanuit de bedoeling’, de uitdagingen van het correct toepassen van wet- en regelgeving en de waardevolle rol van teamcoaches. Hierin gaan onze hosts Mandy Peper en Rik Wolting in gesprek met Esther Beugelsdijk en Annemijn van Bokhoven van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hierin delen zij hun inzichten over de complexe wereld van beleidsimplementatie en de cruciale rol van teamcoaches. 

Een van de sprekers reflecteert op het evenwicht tussen goedbedoeld beleid en onbedoelde effecten. Zij benadrukt dat dit niet slechts een theoretische discussie is, maar eerder een zoektocht naar praktische oplossingen die het leven van burgers positief kunnen beïnvloeden. 

Uitdagingen

Het gesprek gaat in op de uitdagingen van zowel nationale wetgeving als lokaal organisatiebeleid, waarbij knelpunten en onvoorziene gevolgen naar voren komen. De SVB is actief betrokken bij het aanpakken van deze knelpunten, en de sprekers benadrukken het belang van openhartige gesprekken met beleidsmakers en politici. Het delen van observaties en inzichten uit de uitvoering is cruciaal om positieve verandering teweeg te brengen. 

Teamcoaches

Een van de hoogtepunten van het gesprek is de rol van teamcoaches. Teamcoaches zijn de sleutelfiguren die beleid tot leven brengen. Zij moeten flexibel zijn, knopen doorhakken en zorgen voor een fijne werkomgeving binnen hun teams. Een gevoel van empowerment en betrokkenheid creëren is hierin erg belangrijk. De sprekers vertellen dat teamcoaches de vrijheid en ondersteuning moeten krijgen om hun rol effectief te vervullen. 

Maatwerk

Het gesprek gaat verder in op de uitdagingen en triomfen die gepaard gaan met beleidsimplementatie. De sprekers delen een voorbeeld waarbij een zorgvuldige benadering van maatwerk leidde tot verrassende en positieve resultaten. Een moeilijke situatie met een complex gezinsdynamiek werd effectief aangepakt door de behoefte van de individu centraal te stellen. 

Teamwerk

Er wordt verder verteld over de waarde van teamwerk, communicatie en leiderschap binnen de organisatie. De sprekers benadrukken hoe het delen van kennis, casuïstiek en ervaringen een sfeer van leren en groei creëert. Dit brengt medewerkers dichter bij elkaar en zorgt ervoor dat iedereen de juiste weg kan vinden binnen organisaties.  

Het gesprek eindigt met een krachtige boodschap: zelfs als veranderingen niet onmiddellijk perfect zijn, is het essentieel om actie te ondernemen en gewoon te beginnen. Het proces van leren en verbeteren is voortdurend en blijft zich herhalen. Het is een reis waarin iedereen bijdraagt, waarbij teamcoaches fungeren als steunpilaren voor positieve verandering en medewerkers samenwerken om beleid uit te voeren zoals deze bedoeld is. 

Veel luisterplezier!

Gebruik de onderstaande widget of beluister de podcast via deze link op Spotify.

Bekijk alle Sociaal Domein podcast-artikelen

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?