Praktijkkaart ‘Van thuis weer naar school’ voor scholen en gemeenten

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

De praktijkkaart ‘Van thuis weer naar school’ biedt scholen en gemeenten praktische handvatten om leerlingen weer deel te laten nemen aan het onderwijs.

Om leerlingen weer volledig te laten deelnemen aan het onderwijs zijn vaak kleine stapjes nodig. Net zoals schoolverzuim een proces is dat vaak sluipend verloopt, is terugkeren naar school ook een proces dat vaak een langere tijd vraagt en niet in één keer slaagt. De praktijkkaart ‘Van thuis weer naar school’ biedt scholen en gemeenten praktische handvatten om leerlingen weer deel te laten nemen aan het onderwijs.

Door het zetten van vijf stappen:

  1. Leerlingen in beeld brengen en vasthouden
  2. Contact onderhouden met leerlingen en ouders
  3. In beeld brengen met wie je samenwerkt rondom (dreigend) thuiszitten?
  4. Het inzetten van een interventie/ maatwerk
  5. Leerlingen weer terug in beeld brengen

Meer informatie:

Bekijk of download de Praktijkkaart ‘Van thuis weer naar school’NJi-dossier Voortijdig schoolverlaten en verzuimKennisbank Ingrado: Verzuim, thuiszitters en voortijdig schoolverlatersNJi-dossier Verbinding onderwijs en jeugdhulp

https://voordejeugd.nl/nieuws/praktijkkaart-van-thuis-weer-naar-school-voor-scholen-en-gemeenten/

Afbeelding van Prashant Sharma via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?