Praktijkondersteuner jeugd bij de huisarts

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

De Praktijkondersteuner Jeugd biedt specialistische hulp in de praktijk van de huisarts op het gebied van psychische problematiek bij kinderen en jongeren. Zo kunnen problemen eerder worden gesignaleerd, en kan snel de juiste hulp worden ingeschakeld. Accare, Molendrift, Karakter en het Kenniscentrum onderzochten de resultaten van jeugdhulp bij de huisarts.

Accare, Molendrift, Karakter en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verzamelden de afgelopen twee jaar gegevens over (vaak specialistische) jeugdhulp bij de huisarts. Hoe ziet die eruit? En wat zijn de resultaten en de ervaringen van professionals en patiënten? Bij het onderzoek waren meer dan 250 huisartsenpraktijken en ruim 2.500 patiënten betrokken.

Resultaten van het onderzoek

Zorgprofessionals, medewerkers van wijkteams en gemeenten, kinderen en ouders zijn positief. Vooral de laagdrempelige toegang zien zij als een belangrijk voordeel. Zij geven aan dat:

  • De kwaliteit van zorg is verbeterd doordat kinderen sneller hulp krijgen.
  • Het aanbod van kortdurende en/of lichte zorg voor kinderen is verbeterd.
  • Triage is verbeterd, doordat de Praktijkondersteuner Jeugd meer tijd heeft om een betere inschatting van de problematiek te maken.
  • Eerder en sneller hulp bieden verergering kan voorkomen en dus preventief werkt.
  • Er nu meer psycho-educatie, ondersteunende gesprekken, opvoedondersteuning en bemiddeling of begeleiding bij een verwijzing wordt geboden in de huisartsenpraktijk.

De betrokkenen schatten in dat huisartsen dankzij de ondersteuning beter onderbouwd en doordacht verwijzen naar de specialistische jeugd-ggz. Bovendien kan de Praktijkondersteuner Jeugd 41% van de kinderen direct helpen, zonder doorverwijzing.

Het onderzoek laat zien dat hulpvragen aan de Praktijkondersteuner Jeugd vooral gaan over gedragsproblemen en emotionele problemen. Daarnaast komen ouders met vragen die te maken hebben met opvoeding of problemen in de gezinssituatie.

Aanbevelingen voor de toekomst

De onderzoeksresultaten bieden aanknopingspunten om het werk van de Praktijkondersteuner Jeugd te optimaliseren:

  • Toegang tot (specialistische) kennis in een vroeg stadium van zorg biedt duidelijk voordeel. Tijd en geld investeren in vakkennis verwerven en bijhouden is dus noodzakelijk.
  • Actuele kennis en inzicht in het zorgnetwerk is essentieel voor correcte verwijzing. De Praktijkondersteuner Jeugd moet tijd krijgen dat netwerk te ontwikkelen en behouden. Dat moet een expliciete taak van de Praktijkondersteuner Jeugd zijn.
  • Laagdrempelige toegang is een belangrijke succesfactor. Positionering in de huisartsenpraktijk heeft als voordeel dat de Praktijkondersteuner Jeugd geassocieerd wordt met het vertrouwen in het beroepsgeheim en de deskundigheid van de huisarts..
  • Omdat Praktijkondersteuners Jeugd werken bij meerdere huisartsenpraktijken met een eigen omgeving en werkwijze, is voldoende tijd voor overleg, afstemming en in de relatie investeren van belang.

Meer informatie

Het hele onderzoek (en meer) is te vinden op www.jeugdhulpbijdehuisarts.nl.

Bron: www.sociaalweb.nl

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?