Raad EU vraagt herziening Europese richtlijn aanbesteden sociaal domein

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

17-12-2020

bron: Inkoop Sociaal Domein

Op 26 november 2020 heeft de Europese Raad voor Concurrentievermogen van de Europese Unie zich uitgesproken richting de Europese Commissie en dringt aan op een herziening van de Europese aanbestedingsrichtlijn. Met name noemt zij die sectoren waar slechts een marginaal grensoverschrijdend effect aanwezig zou zijn zoals zorg voor jeugdigen en ouderenzorg als sectoren waar toepassing van de aanbestedingsrichtlijn opnieuw bekeken zou moet worden.

Dit is een nieuwe steun in de rug van minister Hugo de Jonge die al langer aandringt op het uitzonderen van het sociale domein van de Europese aanbestedingsrichtlijn. Deze richtlijn levert voor gemeenten en zorgaanbieders een significante extra administratieve last op terwijl het doel van grensoverschrijdende dienstverlening niet wordt bereikt. Daarbij blijkt dat de richtlijn samenwerking en innovatie in de zorg averechts beïnvloedt.

Het ministerie van VWS neemt deze raadsconclusies mee in haar dialoog met de Commissie om aan te dringen op een zo snel mogelijke evaluatie en aanpassing van de aanbestedingsrichtlijn. De komende tijd worden ook andere Lidstaten en het Europese Parlement benaderd om de Commissie tot actie aan te zetten.

Letterlijk roept de Raad de Commissie op om:

“De economische gevolgen van de toepassing van de regels inzake overheidsopdrachten voor de eengemaakte markt te evalueren, in sectoren waar wellicht geen grensoverschrijdend belang voorhanden is (zoals jeugdzorg en ouderenzorg), en verslag uit te brengen over de resultaten van deze evaluatie en eventuele noodzakelijke aanpassingen aan het rechtskader.”

Meer informatie

Minister de Jonge wil de Europese aanbestedingsrichtlijn ten aanzien van overheidsopdrachten voor diensten op het gebied van het sociaal domein evalueren en, zo nodig, herzien.

Er zijn diverse brieven naar de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken in deze. Bij de laatste Kamerbrief van 21 oktober 2020 is eveneens een rapport naar aanleiding van een onderzoek naar grensoverschrijdendheid en uitvoeringslasten bij aanbestedingen in het sociaal domein in Europa meegestuurd.

De berichtgeving hierover vanuit de Europese Unie, vindt u hier.

https://www.sociaalweb.nl/nieuws/raad-eu-vraagt-herziening-europese-richtlijn-aanbesteden-sociaal-domein

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?