Raalte versimpelt beleid Sociaal Domein

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Niet de letter van de wet, maar geest van de wet centraal bij beoordeling aanvragen

RAALTE – De gemeente Raalte wil het sociaal domein vormgeven volgens een zogenaamde ‘omgekeerde’ verordening. Het gaat erom dat de ambtenaren een aanvraag niet op basis van de regels beoordelen, maar op basis van het beoogde effect van de regeling. De vraag staat dus centraal. Daarna wordt de aanvraag pas juridisch getoetst. Niet volgens de letter van de wet, maar volgens de geest van de wet.

Dat staat in de nieuwe ‘Verordening domein sociaal gemeente Raalte’, die op 1 oktober wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Die verordening borduurt voort op het eerder vastgestelde transformatieplan ‘Doen wat nodig is voor onze inwoners!’.

In dat plan staat beschreven wat de gemeente wil doen om de transformatie van het sociaal domein (onder andere de Participatiewet, de Wmo, Jeugdwet en leerlingenvervoer) verder vorm te geven.

Momenteel zijn er tien verordeningen van kracht die samen ten grondslag liggen aan het beleid. Dat gaat er een worden. Met de nieuwe verordening wil de gemeente de regels ook begrijpelijker maken voor de inwoners, zodat zij snappen waarom de gemeente bepaalde besluiten neemt.

“Hiermee stellen we onze inwoners nog meer centraal”, zegt wethouder Gerria Toeter. “Als een inwoner bij de gemeente aanklopt voor hulp luisteren we goed naar de vraag en gaan we op zoek naar passende oplossingen. Pas daarna kijken we vanuit welke wet dit geregeld kan worden. Misschien niet eens vanuit de Wmo, maar vanuit een andere regeling.” Ze zegt te verwachten dat de gemeentelijke uitgaven als gevolg van de andere aanpak eerder zullen dalen dan stijgen. “Nu zitten wetten wel eens in de weg. Er zijn veel verschillende potjes. Nu gaan we als dat nodig is buiten de gebaande paden.”

Maatwerk

Nadeel is wel dat er op dit moment nog geen jurisprudentie beschikbaar is, waaruit de gemeente kan afleiden hoe de rechter over de omgekeerde verordening denkt. Bij de ontwikkeling van de nieuwe verordening zijn echter wel diverse juristen betrokken geweest om te waarborgen dat de verordening de juridische toets kan doostaan.

De Wmo-raad en de Adviesraad Werk en Inkomen zijn vooraf om advies gevraagd. Zij zijn akkoord met de nieuwe verordening. Wel hebben ze nog een aantal vragen aan het college, maar die zijn vooral van praktische aard.
De betrokken ambtenaren krijgen nog een training om hen ‘omgekeerd te laten denken’. Bovendien wordt er een plan opgesteld dat in kaart moet brengen wat er op dat gebied nog meer nodig is. Als de raad akkoord gaat, treedt de nieuwe verordening op 1 januari 2021 in werking.

Leerlingenvervoer

Recentelijke wijzigingen in het leerlingenvervoer hebben gevolgen voor de eigen bijdrage. Dat meldt het college, dat toevoegt dat het per abuis niet in een eerder collegevoorstel stond vermeld. De veranderde regelgeving betekent dat ouders van kinderen die naar het speciaal basisonderwijs gaan vanaf volgend schooljaar 188 euro per jaar per kind meer moeten betalen. Volgens de gegevens van de gemeente zou dat gelden voor de ouders van achttien leerlingen.

sallandcentraal.nl/2020/09/raalte-versimpelt-beleid-sociaal-domein/

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?