Regisseur in het sociaal domein

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

http://www.regiesociaaldomein.nl

Toezicht sociaal domein heeft in het najaar van 2018 een website ontwikkelt voor regisseurs in het sociaal domein. De website geeft handvatten voor de functie, vaardigheden en botsende waarden van de regisseur in het sociaal domein. Ook interessant voor gemeenten die hun regiefunctie nog verder vorm willen geven.

Deze website is een handreiking voor regisseurs, gemeenten en instellingen die verantwoordelijk zijn voor de regie van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Wat heeft een goede regisseur nodig aan kennis, competenties en bevoegdheden? Wat moet voor de regisseur geregeld zijn?

Deze informatie is het resultaat van diverse onderzoeken van Toezicht Sociaal Domein (TSD). De inspecties hebben regisseurs in het sociaal domein bevraagd over hun functie. Daarnaast is gebruik gemaakt van eerdere onderzoeken van TSD. TSD benoemt hier de belangrijkste competenties, kennis, bevoegdheden en randvoorwaarden voor het goed (laten) uitvoeren van de regisseursrol.

TSD heeft gezien dat de regiefunctie in de praktijk wordt gesplitst in procesregie (waar bijvoorbeeld coördinatie en doorzettingsmacht zijn belegd) en casusregie (naast het gezin staan, doen wat nodig is). In die situaties is het belangrijk om na te gaan of de competenties, kennis, bevoegdheden en randvoorwaarden logisch en volledig zijn belegd. Voor de meest kwetsbare gezinnen verdient het de voorkeur dat er één regisseur is die beide functies verenigt.

Deze handreiking is primair ontwikkeld op basis van onderzoek naar de regiefunctie in het vrijwillig kader, maar ook goed als handreiking te gebruiken voor de regiefunctie in het gedwongen kader.

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?