Stijgende cijfers beroep op jeugdhulp en wmo

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

VNG 13-12-2019, eind december kunnen we weer lezen dat het beroep op jeugdhulp en wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) weer is gestegen. Gemeenten blijven geconfronteerd met een stijging van beroep op hulp. Welke verklaring hebben wij voor die stijging? Is preventie het antwoord? Of zijn er nog andere oplossingen en verklaringen?

Ruim 1 miljoen mensen maakten in het eerste halfjaar van 2019 gebruik van een Wmo-maatwerkvoorziening. Dat aantal is 4 procent hoger dan een jaar eerder. Van hen maakt 36 procent gebruik van hulp in het huishouden, een stijging van 8 procent ten opzichte van de eerste helft van 2018. Van hulpmiddelen en diensten wordt door 65 procent van de cliënten gebruik gemaakt, een stijging van 2 procent.

Jeugdhulp

Ook het aantal jongeren tot 18 jaar dat jeugdhulp ontving, is opnieuw gestegen. In de eerste helft van 2015 ging het om 8,2 procent van de jongeren. In 2018 betrof het 9,7 procent. In de eerste helft van 2019 ontving 10 procent van alle jongeren tot 18 jaar jeugdhulp. Onder jeugdhulp vallen de voorzieningen uit de jeugdzorg met een niet-gedwongen karakter, dus exclusief jeugdreclassering en jeugdbescherming.

Meer cijfers sociaal domein

Dit alles blijkt uit de nieuwe gemeentelijke cijfers over Jeugd en Wmo in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente. De cijfers hebben betrekking op de eerste helft van 2019. Deze nieuwe editie van de GMSD bevat tal van interessante cijfers voor beleidsmakers en onderzoekers, bijvoorbeeld over het gebruik van maatwerkarrangementen door verschillende inkomens- en leeftijdsgroepen.

Rapport op gemeentelijk en wijkniveau

Voor elke deelnemende gemeente publiceren wij naast deze cijfers een rapport met grafieken, tabellen en toelichtingen. Daarin vindt u zowel data op gemeentelijk als op wijkniveau. Dit rapport en wijkprofiel vindt u ook in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein na het selecteren van uw gemeente.

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?