Van thuis weer naar school

entrepreneur-593357_1280

Binnen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is specifiek aandacht voor (potentiële) uitval onder kinderen en jongeren. Het ministerie van OCW vraagt scholen dan ook gebruik te maken van de mogelijkheden die het NPO biedt voor deze kinderen en jongeren. Het ministerie heeft het NJi en Ingrado gevraagd om ter ondersteuning hiervan een praktijkkaart op stellen.

Om leerlingen weer volledig te laten deelnemen aan het onderwijs zijn vaak kleine stapjes nodig. Net zoals schoolverzuim een proces is dat vaak sluipend verloopt, is terugkeren naar school ook een proces dat vaak een langere tijd vraagt en niet in één keer slaagt.

De praktijkkaart Van thuis weer naar school biedt scholen en gemeenten praktische handvatten om leerlingen weer deel te laten nemen aan het onderwijs door het zetten van vijf stappen:  

  1. Leerlingen in beeld brengen en vasthouden
  2. Contact onderhouden met leerlingen en ouders
  3. In beeld brengen met wie je samenwerkt rondom thuiszitten
  4. Het inzetten van een interventie of maatwerk
  5. Leerlingen weer terug in beeld brengen

Bron: Nederlands Jeugdinstituut; Ingrado

https://www.nji.nl/nieuws/van-thuis-weer-naar-school

Afbeelding van StartupStockPhotos via Pixabay

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

artikelen SDO
Summer Koster

Participatie van jongeren bij beleid

Kinderrechtenorganisaties deden recent weer opnieuw de oproep aan gemeenteraden om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit signaal is de afgelopen jaren vaker

Read More »