Van thuis weer naar school

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

Binnen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is specifiek aandacht voor (potentiële) uitval onder kinderen en jongeren. Het ministerie van OCW vraagt scholen dan ook gebruik te maken van de mogelijkheden die het NPO biedt voor deze kinderen en jongeren. Het ministerie heeft het NJi en Ingrado gevraagd om ter ondersteuning hiervan een praktijkkaart op stellen.

Om leerlingen weer volledig te laten deelnemen aan het onderwijs zijn vaak kleine stapjes nodig. Net zoals schoolverzuim een proces is dat vaak sluipend verloopt, is terugkeren naar school ook een proces dat vaak een langere tijd vraagt en niet in één keer slaagt.

De praktijkkaart Van thuis weer naar school biedt scholen en gemeenten praktische handvatten om leerlingen weer deel te laten nemen aan het onderwijs door het zetten van vijf stappen:  

  1. Leerlingen in beeld brengen en vasthouden
  2. Contact onderhouden met leerlingen en ouders
  3. In beeld brengen met wie je samenwerkt rondom thuiszitten
  4. Het inzetten van een interventie of maatwerk
  5. Leerlingen weer terug in beeld brengen

Bron: Nederlands Jeugdinstituut; Ingrado

https://www.nji.nl/nieuws/van-thuis-weer-naar-school

Afbeelding van StartupStockPhotos via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?