Verkenning taakgericht werken in Jeugdwet en Wmo

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

De taakgerichte uitvoeringsvariant staat in de belangstelling, nu gemeenten zich in de doorontwikkeling van de inrichting van het sociaal domein beraden op alternatieve wijzen van sturing en inkoop. Er zijn hoge verwachtingen van het taakgericht werken. De eerste ervaringen van gemeenten die dat doen zijn positief: het stimuleert de transformatie en draagt bij aan administratieve lastenverlichting en financiële beheersbaarheid. Er zijn ook veel vragen en beelden rondom taakgericht werken: wat betekent het, hoe doe je dat in de praktijk, en waarin verschilt het eigenlijk van de andere varianten?

Om op korte termijn tegemoet te kunnen komen aan die vragen heeft het ministerie van VWS Partners in Jeugdbeleid en Netwerk Nobis daarom gevraagd onderzoek te doen naar de huidige stand van het land op het gebied van taakgericht werken en een eerste, voorlopige beschrijving te geven van de kernelementen en de stappen die nodig zijn om te komen tot een inrichting daarvan. Dat heeft geresulteerd in deze Verkenning taakgericht werken in Jeugdwet en Wmo.

Bekijk de Verkenning taakgericht werken in Jeugdwet en Wmo

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?