VNG: pleidooi voor betere en effectievere GGZ

despair-513529__340

De VNG doet een pleidooi met aandachtspunten voor effectievere GGZ, dit pleidooi geeft nog geen concreet advies over HOE dit vorm te geven en wat er voor nodig is om dit vorm te geven. Welke concrete tips hebben wij? Wat is er nodig?

dinsdag 28 januari 2020

Op de koers van het Hoofdlijnenakkoord GGZ – en binnen het huidige stelsel – doen gemeenten wat ze kunnen om het leven van inwoners met (ernstige) psychische aandoeningen beter te maken. Zij lopen echter tegen obstakels aan die het effect van deze inspanningen in de weg zitten.

Die obstakels betreffen vooral de coördinatie en financiering van hulp, en de beschikbaarheid van ambulante GGZ-professionals in de wijk.

Vijf aandachtspunten

In een brief aan de Tweede Kamer pleiten we voor:

  1. Betere coördinatie van hulp aan kwetsbare mensen met een psychische aandoening, licht verstandelijke beperking of verslaving (vooral als het gaat om het aspect wonen).
  2. Structurele financiering van coördinatie en samenwerking op alle niveaus.
  3. Versteviging van de Zorg- en Veiligheidshuizen en borging van de Ketenveldnorm beveiligde zorg/levensloopregeling.
  4. De oprichting van een regionaal Preventiefonds zodat er altijd middelen zijn om zorg en begeleiding structureel te financieren.
  5. Voldoende ambulante specialistische GGZ-professionals in de wijk: samen met hulpverleners uit het sociaal domein kunnen zij de juiste toeleiding naar zorg, werk en dagbesteding bieden.
LinkedIn
Facebook
Twitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

artikelen SDO
Summer Koster

Participatie van jongeren bij beleid

Kinderrechtenorganisaties deden recent weer opnieuw de oproep aan gemeenteraden om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit signaal is de afgelopen jaren vaker

Read More »