Augeo: Hoe werk je met de meldcode binnen wijkteams?

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Is jouw wijkteam al geschoold en bekend met de meldcode? hoe hebben jullie deze ingevoerd? Wat zijn volgens jullie de werkende principes? zou je kennis en ervaring hierover willen delen?

Hoe werk je binnen het wijkteam met de meldcode?

Als wijkteammedewerker krijg je te maken met kinderen en volwassenen bij wie het thuis niet veilig is. Hoe signaleer huiselijk geweld of een onveilige situatie? En wat moet je doen? Hoe ga je daarmee om binnen je team?

Speciaal voor wijkteams heeft Augeo de gloednieuwe cursus ‘Werken met een meldcode’ ontwikkeld. De mensen in de wijkteams hebben een enorm belangrijke rol. De gevolgen van een onveilige thuissituatie zijn ernstig. 

Meldcode

In november is het Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams vastgesteld. Dat betekent dat professionals in de wijkteams de stappen van de meldcode moeten kennen en kunnen toepassen. Daarnaast moeten de wijkteams ervoor zorgen dat gezinnen en huishoudens waarin huiselijk geweld en kindermishandeling spelen, passende hulp of ondersteuning krijgen waardoor het thuis weer veilig wordt. Zodat zij kunnen herstellen van de gevolgen van het geweld. 

Dit gaat nog niet bij alle wijkteams goed. Het Toezicht Sociaal Domein signaleert ‘dat lang niet alle wijkteams voldoende toegerust zijn op hun rol en verantwoordelijkheid in de signalering en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling’. Er is nu dus een nieuwe online cursus over de meldcode, toegespitst op de wijkteams. De cursus (met accreditatie) is ontwikkeld met steun vanuit VWS en bij de ontwikkeling waren professionals uit de wijkteams berokken. De voorbeelden sluiten aan bij de praktijk. De animatie ‘Visie op Veiligheid’van Augeo Foundation en Veilig Thuis is onderdeel van de cursus. En er is extra aandacht voor de samenwerking binnen het team en je leert hoe je een veiligheidsplan opstelt. Bekijk hier de demo.

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?