VNG: Veel projecten tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

5 september 2019

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling staat hoog op de agenda. Dat blijkt uit het aantal aanvragen voor financiële steun uit de projectenpool van Denken naar Doen van het programma Geweld hoort nergens thuis. Het projectteam heeft inmiddels de aanvragen beoordeeld.

Top 3

Zowel het versterken van lokale teams als de inzet op MDA++ scoren hoog op de lijst met projecten die een (extra) financiële bijdrage vanuit de GHNT projectenpool krijgen. Pleger-aanpak en traumascreening komen op een gedeelde tweede plaats en op drie staan ouderenmishandeling en sociale steun aan kinderen.

In de categorie ‘overig’ zijn zes projecten gehonoreerd die niet direct aan één van de vastgestelde prioriteiten te koppelen zijn. Deze projecten betreffen onder meer de visie op gefaseerde ketenzorg, samenwerken aan veiligheid en een hulp-app voor slachtoffers en betrokkenen.

Niet alle aanvragen konden worden toegekend, aangezien het beschikbare bedrag met € 2,5 miljoen werd overschreden. In totaal is er een bedrag van € 3.199.042 toegewezen.

Bij de beoordeling hield het projectteam rekening met de kwaliteit van de voorstellen, de regionale spreiding en het onderwerp van het project. En er is meegewogen welke projecten de beste kansen geven voor de structurele aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en voor toepassing in andere regio’s.Projecten die niet zijn benoemd in de terugkoppeling aan de regionaal projectleiders van eind juli, komen niet in aanmerking voor een bijdrage. De regionaal projectleiders kunnen iedereen die bij de aanvragen betrokken is informeren over de uitkomsten.

Effectief instrument

Met de (extra) financiële bijdrage vanuit de projectenpool wil het programma GHNT regio’s faciliteren om hun plannen en projecten in de praktijk te brengen en knelpunten uit de dagelijkse praktijk structureel op te lossen. Aangezien er zo veel animo was en de projecten veelal aansluiten op de prioriteiten voor 2019, lijkt dit een krachtige stimulans voor de (regionale) aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Op de regionale route 2022 en in de Leerkringen GHNT zullen de gehonoreerde projecten vanaf oktober 2019 met regelmaat op de agenda staan.

Ontdek meer

Jeugd

Leestijd: 4 min. Nieuwe Tweede Kamer: verhoog jeugdhulpplicht naar 21 jaar Over een kleine twee maanden zijn de verkiezingen voor een nieuwe Tweede

Lees verder »

Volledig overzicht bekijken?