Toegangsdrempel Jeugdzorg en Wmo omhoog?

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Is Midden-Groningen de eerste gemeenten die de toegangsdrempels verhoogt? Welke resultaten verwachten zij hiermee te bereiken en is dit een antwoord op de transitie?

Binnenlands bestuur: Midden-Groningen gaat de toegangsdrempel tot de jeugdzorg verhogen door meer verantwoordelijkheid van ouders en opvoedomgeving te eisen. Ook bij aanvragen voor een Wmo-maatwerkvoorziening zal scherper worden gekeken of de gevraagde hulp wel echt nodig is. Dit in een poging de begroting structureel sluitend te maken.

Schuldige

De gemeente moet structureel 2,5 miljoen euro extra bezuinigen op de al eerder genomen bezuinigingsmaatregelen van 6 miljoen euro. De Wmo en jeugdzorg ontsprongen in die eerdere bezuinigingsronde nog de dans. Dat gaat echter niet meer. De gemeente wijst daarbij het kabinet als schuldige aan. ‘We krijgen simpelweg te weinig geld om de ondersteuning te bieden die we onze inwoners gunnen’, aldus de wethouders Boersma (Wmo) en Verschuren (Jeugd).

Algemene voorziening

Naast verhoging van de toegangsdrempel zal bij zowel de jeugdhulp als de Wmo meer worden ingezet op het gebruik van algemene, voorliggende voorzieningen. Bij de Wmo wordt daarbij onder meer gedacht aan dagbestedingslocaties voor ouderen. Het verminderen van het beroep op maatwerkvoorzieningen jeugd en Wmo moet de gemeente structureel een miljoen euro kunnen opleveren.

Keuze

Het college heeft de raad 20 bezuinigingsvoorstellen voorgelegd, met een structureel bezuinigingspotentieel van 3,2 miljoen euro. De raad kan daaruit een keuze maken, maar moet uitkomen op een structureel bezuinigingsbedrag van 2,5 miljoen euro. Een van de andere 20 voorstellen is het snijden in de sociale teams. Er moet 1 fte weg waardoor de gemeente 80.000 euro bespaart. ‘Het team wordt gedwongen om op taken te heroriënteren en prioriteren’, aldus het bezuinigingsvoorstel. Daarnaast krijgen de sociale teams een taakstelling van ongeveer 10 procent. Dat moet een half miljoen euro opleveren.

Huishoudelijke hulp

Een flinke besparing kan worden bereikt door de huishoudelijke hulp niet meer als maatwerkvoorziening aan te bieden, maar er een algemene voorziening van te maken. Dat zou volgend jaar ruim 107.000 euro aan besparing opleveren tot oplopend 350.000 euro in 2022. De ritprijs voor een Wmo-taxi kan worden verhoogd. Dit levert zo’n drie ton op. Het college ziet beide voorstellen echter zelf niet zitten. ‘Beide maatregelen hebben direct effect op (een groep) inwoners, zijn moeilijk door te voeren en kunnen mede daardoor extra onzekerheid voor de inwoners met zich meebrengen’, aldus het raadsvoorstel.

Mantelzorgcompliment

Wel mogelijk is het versoberen van het mantelzorgcompliment. Nu wordt jaarlijks aan de bij de gemeente bekende mantelzorgers 160 euro besteed. Dan worden verlaagd naar 25 euro. Geschatte opbrengst: 194.000 euro. Een keur aan maatregelen, met relatief kleine opbrengsten, moeten tot het benodigde bezuinigingsbedrag leiden. Zoals het stopzetten van de verzekering van scootmobiels (20.550 euro) en het door de inwoner zelf laten betalen van de keuring voor een gehandicaptenparkeerkaart (35.000 euro).

Pijnlijk

De wethouders noemen de maatregelen pijnlijk, maar onvermijdelijk. In 2018 had de gemeente een tekort van 6,9 miljoen euro op de jeugdhulp. Door inmiddels genomen maatregelen zal dit bedrag 2 miljoen lager uitvallen, ‘maar dat is nog veel te hoog’, aldus de wethouders. Omdat de gemeente eerder heeft afgesproken de gelden voor jeugd en Wmo als een geheel te beschouwen, moeten op beide beleidsterreinen maatregelen worden genomen.

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?