Kindermishandeling en de kracht van Reflectie. Gewoon doen!

Delen op Social Media

Leestijd: 3 min.

In 2017 heeft het NJI 10 reflectievragen voor sociale wijkteams opgesteld. Het doel hiervan is een bijdrage leveren aan het veilig opgroeien van kinderen en kindermishandeling op tijd en competent op te kunnen pakken.

Het document “Zo zorg je dat kinderen veilig opgroeien” richt zich op 10 reflectievragen. In onderstaand artikel maken we graag de brug van reflectie naar standaarden.

Van ‘’denken’’ naar ‘’doen’’. We nemen je mee in 10 Reflectie standaarden”

Wat zijn anno 2021 de feiten t.a.v. kindermishandeling?
 • Er worden per jaar 1 à 2 kinderen per klas mishandeld; in totaal worden er ongeveer 120.000 kinderen in Nederland mishandeld.
 • De helft van deze kinderen krijgt hulp.
 • Naar schatting overlijden tientallen kinderen per jaar aan de gevolgen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
 • Bij veel kinderen die worden mishandeld, hebben de ouders problemen. Er spelen dan vaak meerdere problemen in het gezin (schulden, armoede, verslaving, psychische problemen enz.)
 • Veilig Thuis (voorheen AMK) krijgt van maandag tot en met vrijdag elk uur meer dan negen serieuze meldingen over kindermishandeling. Dat gaat 365 dagen per jaar door. Ieder jaar treft dit meer dan 30.000 kinderen.
 • Na een melding over kindermishandeling onderzoekt Veilig Thuis of er ook echt sprake is van kindermishandeling. Bij circa 20% van de meldingen is dat niet het geval.
 • Eén op de zes volwassenen heeft wel eens kindermishandeling gezien, maar deed daar niets mee.
 • Kindermishandeling in de vorm van verwaarlozing komt het meest voor.
 • Naar schatting heeft 25% meisjes en 16,6% jongens voor het zestiende levensjaar te maken gehad met seksueel misbruik.
 • Bij ongeveer 16,6% meisjes gaat het om seksueel misbruik door familieleden. De daders zijn voornamelijk mannen: vaders, oudere broers en ooms. Maar kunnen ook vrouwen zijn.
 • De leeftijd waarop seksueel misbruik van kinderen het meest voorkomt is tussen de acht en twaalf jaar.

Met de wetenschap dat er ieder jaar bijna 120.000 kinderen worden mishandeld, hebben professionals een belangrijke opdracht. Onveilige situaties tijdig signaleren en in actie komen. De professional een belangrijke rol in het bespreekbaar maken en het maken van concrete plannen zodat het kind duurzaam veilig kan opgroeien. Dit vraagt veel van de competenties van de professional werkzaam in het sociaal domein.

10 reflectie vragen helpen je om:
 • Te reflecteren op je competenties.
 • Alert te zijn op veiligheid.
 • Meer aandacht te besteden aan het signaleren van onveiligheid of signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
 • Een betere integrale samenwerking en daarmee onveilige opvoed- en opgroeisituaties sneller te zien en aan te pakken.
 • Zicht op ontbrekende kennis, om kindermishandeling adequaat te kunnen signaleren.

Om kindermishandeling en huiselijk geweld duurzaam te stoppen is een integrale samenwerking in het sociaal domein van belang. In veel sociale teams is het gebruik met de meldcode wel bekend, maar wordt er te weinig tijd voor reflectie en feedback ervaren. Herken jij dat ook?

Van reflectie vraag naar reflectie standaard:

Onderstaande standaarden komen voort uit de 10 reflectie vragen van het NJI.  Aan jou als professional de taak om hieraan te voldoen. Wat heb je daarvoor nodig? Maak dit bespreekbaar in je team, organisatie en blok extra tijd in je agenda voor reflectie en doorontwikkeling.

De 10 professionele standaarden:

 1. Ik draag er zorg voor dat ik over voldoende kennis om onveilige opvoedsituaties te signaleren en te werken aan het voorkomen of verbeteren van onveilige opvoed- en opgroeisituaties beschik.
 2. Ik beschik over voldoende vaardigheden om onveilige opvoedsituaties te signaleren en te werken aan het voorkomen of verbeteren van onveilige opvoed- en opgroeisituaties.
 3. Ik sta open om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te ontvangen, te bespreken en pro- actief op te pakken.
 4. Ik heb partnerschap met de gezinnen die ik begeleid of adviseer.
 5. Ik ben duidelijk over de concrete en gewenste verandering, om de onveilige situatie te stoppen.
 6. Ik heb zicht op wat wel veilig is in het gezin en draag er zorg voor dat er op die veiligheid gebouwd kan worden.
 7. Ik stimuleer het gezin om het netwerk in te zetten.
 8. Ik vier successen.
 9. Ik draag zorg voor een integrale samenwerking met ketenpartners, zodat iedereen goed geïnformeerd is en er een positieve samenwerking is om de onveilige situatie duurzaam te stoppen.
 10. Ik heb oog voor behoeften van het gezin in nazorg.

Https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/Zo-zorg-je-dat-kinderen-veilig-opgroeien.pdf

9 november 2021 – Summer Koster

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?