‘Focus niet alleen op kosten bij uitvoeren Jeugdwet’

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

Om de Jeugdwet doeltreffender uit te voeren moet niet alleen gekeken worden naar kostenbesparing, maar ook naar de inhoud van de jeugdhulp. Dat schrijven de samenwerkende beroepsverenigingen van het programma Zorg voor de Jeugd in een reactie op het AEF-rapport Stelsel in groei.

In opdracht van het Rijk en de VNG onderzocht bureau AEF of er structureel extra geld nodig is voor de uitvoering van de Jeugdwet. Ook onderzocht AEF welke maatregelen kunnen helpen om de kosten te verlagen. De conclusie van het onderzoek was dat gemeenten jaarlijks 1,7 miljard euro tekort komen om de Jeugdwet goed uit te voeren.

Het rapport richt zich volgens de beroepsverenigingen vooral op het bepalen van het bedrag dat gemeenten nodig hebben om jeugdhulp te kunnen uitvoeren, terwijl er een bredere invalshoek nodig is. Er moet gekeken worden naar een verbetering van het jeugdstelsel die uitgaat van goede en passende hulp, in combinatie met kostenbesparingen of een beter passend budget.

Ook het Nederlands Jeugdinstituut ziet dat de focus van het AEF-rapport is gericht op alleen de jeugdzorg. Voor de oplossing is die focus te beperkt. ‘Het is nodig om breder te kijken naar de kwaliteit van het jeugd- en gezinsbeleid van de overheid en de samenwerking van de aanbieders’, zegt expert Tom van Yperen. ‘Dat is ook de gedachte achter de Jeugdwet zelf: integraal jeugdbeleid van de gemeente en goede lokale samenwerking van professionals is een belangrijke sleutel om de vraag naar jeugdzorg en de daarmee gemoeide kosten te verminderen.’

Bron: NIP; Nederlands Jeugdinstituut

17 maart 2021

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2021/Focus-niet-alleen-op-kosten-bij-uitvoeren-Jeugdwet

Afbeelding van Rudy and Peter Skitterians via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?