Ubuntu in het sociaal werk in Nederland. De stand van verbondenheid in het sociaal werk anno 2021

Delen op Social Media

Leestijd: 3 min.

Vandaag, 16 maart, is het de Werelddag voor Sociaal Werk. Dit jaar is het thema Ubuntu: ‘Ik ben omdat wij zijn’. Dat gaat over solidariteit en verbondenheid. Maar hoe zit het eigenlijk met de verbondenheid van sociaal werkers in Nederland?

Ruim 650 respondenten deden mee aan de grote raadpleging naar de stand van het sociaal werk in Nederland. De resultaten van de raadpleging laten zien hoe het met het beroep anno 2020-2021 staat. Wat gaat goed, waar zijn sociaal werkers tevreden over, maar ook waar lopen zij bij het uitoefenen van hun beroep tegenaan en waar hebben ze last van? Verbondenheid was een van de thema’s die we bevroegen. In dit artikel lees je de eerste resultaten van de raadpleging. Komende maanden verschijnen meer resultaten op movisie.nl.

Sociaal werkers voelen zich vooral verbonden met hun doelgroep en hun beroep

De verbondenheid van sociaal werkers met de doelgroep waarmee en waarvoor ze werken is enorm. Maar liefst 70 procent van de sociaal werkers voelt zich heel erg verbonden met de doelgroep. Daarnaast zien we dat 61 procent van de sociaal werkers zich sterk verbonden voelt met het beroep. Wat een mooi resultaat is. Daartegenover voelen sociaal werkers zich minder verbonden met de organisatie waar ze werkzaam zijn en met hun directe collega’s. Een kleine 30 procent geeft aan zich niet tot een klein beetje verbonden te voelen. Belangrijke oorzaken daarvan zijn de wisselingen van werkgever en teamsamenstelling, onder andere door aanbesteding van het werk. Een even groot deel geeft aan niet tot nauwelijks trots te zijn op de eigen organisatie.

Ik voel me heel erg verbonden met mijn directe collega’s48%
Ik voel me heel erg verbonden met mijn organisatie36%
Ik voel me heel erg verbonden met mijn beroep61%
Ik voel mij heel erg verbonden met de doelgroep waar ik mee werk70%

Verbondenheid afgelopen 5 jaar minder geworden

We vroegen sociaal werkers of hun verbondenheid afgelopen vijf jaar is veranderd. We zien een verschuiving. De verbondenheid met collega’s is bij 30 procent van de sociaal werkers minder geworden. De verbondenheid met de organisatie is zelfs bij 40 procent van de sociaal werkers minder geworden. Overigens geeft rond de 40 procent aan dat zij geen verandering zien. En ruim een derde van de respondenten geeft aan dat de verbondenheid met de doelgroep alleen maar sterker is geworden.

Het is allemaal wat afstandelijker en oppervlakkiger

Door corona minder trots, verbondenheid en voldoening

Het effect van covid-19 zien we sterk terug in de antwoorden die sociaal werkers gaven in de vragenlijst. Bijna 60 procent geeft aan dat er iets veranderd is in hun gevoel van trots, verbondenheid en voldoening. Veel sociaal werkers geven wederom aan dat de verbinding met collega’s sterk verminderd is. Men ervaart minder voldoening omdat ze hun werk op afstand moeten uitvoeren. Er kan minder echte verbondenheid ontstaan door de afstand en men geeft aan dat ze er minder uit te kunnen halen. Het is allemaal wat afstandelijker, oppervlakkiger en daardoor mist er slagkracht. Doordat het groepswerk nagenoeg stilligt, is het werk voor sommigen veel minder leuk geworden. Een sociaal werker geeft aan: ‘Juist omdat mijn werk gaat over verbinding tussen mensen, zorgt corona voor grote beperkingen hierin.’

Ik merk dat in crisis mijn beroep er nog meer toedoet

Maar er zijn ook positieve geluiden: sommige sociaal werkers ervaren meer ruimte om te doen wat nodig is en ervaren meer verbinding met nieuwe doelgroepen zoals ondernemers. Sommige sociaal werker zijn meer gaan nadenken over de toegevoegde waarde van hun functie. En er heerst ook trots, dat ze er in deze tijd toch met zijn allen kunnen zijn voor mensen in een kwetsbare positie. Het belang van het sociaal werk is volgens sommigen ook zichtbaarder geworden. Ze ervaren juist weer verbondenheid omdat ze allemaal door aan het ploeteren zijn en in hetzelfde schuitje zitten.  

Binnenkort verschijnen de overige resultaten van de grote raadpleging van het sociaal werk. Houd het nieuws van Movisie in de gaten!

15 maart 2021

https://www.movisie.nl/artikel/ubuntu-sociaal-werk-nederland

Afbeelding van Manfred Antranias Zimmer via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?