Waar helpen reflectievragen je bij?

Klankbordesessies

Met de wetenschap dat er ieder jaar bijna 120.000 kinderen worden mishandeld, hebben professionals een belangrijke opdracht. Onveilige situaties tijdig signaleren en in actie komen. De professional een belangrijke rol in het bespreekbaar maken en het maken van concrete plannen zodat het kind duurzaam veilig kan opgroeien. Dit vraagt veel van de competenties van de professional werkzaam in het sociaal domein.

10 reflectievragen helpen je om:

  • Te reflecteren op je competenties.
  • Alert te zijn op veiligheid.
  • Meer aandacht te besteden aan het signaleren van onveiligheid of signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
  • Een betere integrale samenwerking en daarmee onveilige opvoed- en opgroeisituaties sneller te zien en aan te pakken.
  • Zicht op ontbrekende kennis, om kindermishandeling adequaat te kunnen signaleren.

Bekijk de vragen en meer informatie via onderstaande link.

Https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/Zo-zorg-je-dat-kinderen-veilig-opgroeien.pdf

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

artikelen SDO
Summer Koster

Participatie van jongeren bij beleid

Kinderrechtenorganisaties deden recent weer opnieuw de oproep aan gemeenteraden om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit signaal is de afgelopen jaren vaker

Read More »