Waar helpen reflectievragen je bij?

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

Met de wetenschap dat er ieder jaar bijna 120.000 kinderen worden mishandeld, hebben professionals een belangrijke opdracht. Onveilige situaties tijdig signaleren en in actie komen. De professional een belangrijke rol in het bespreekbaar maken en het maken van concrete plannen zodat het kind duurzaam veilig kan opgroeien. Dit vraagt veel van de competenties van de professional werkzaam in het sociaal domein.

10 reflectievragen helpen je om:

  • Te reflecteren op je competenties.
  • Alert te zijn op veiligheid.
  • Meer aandacht te besteden aan het signaleren van onveiligheid of signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
  • Een betere integrale samenwerking en daarmee onveilige opvoed- en opgroeisituaties sneller te zien en aan te pakken.
  • Zicht op ontbrekende kennis, om kindermishandeling adequaat te kunnen signaleren.

Bekijk de vragen en meer informatie via onderstaande link.

Https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/Zo-zorg-je-dat-kinderen-veilig-opgroeien.pdf

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?