Van reflectie vraag naar reflectie standaard

friends-g790d9bf2d_1280

Om kindermishandeling en huiselijk geweld duurzaam te stoppen is een integrale samenwerking in het sociaal domein van belang. In veel sociale teams is het gebruik met de meldcode wel bekend, maar wordt er te weinig tijd voor reflectie en feedback ervaren. Herken jij dat ook?

Van reflectie vraag naar reflectie standaard:
Onderstaande standaarden komen voort uit de 10 reflectie vragen van het NJI.  Aan jou als professional de taak om hieraan te voldoen. Wat heb je daarvoor nodig? Maak dit bespreekbaar in je team, organisatie en blok extra tijd in je agenda voor reflectie en doorontwikkeling.

De 10 professionele standaarden:

  1. Ik draag er zorg voor dat ik over voldoende kennis om onveilige opvoedsituaties te signaleren en te werken aan het voorkomen of verbeteren van onveilige opvoed- en opgroeisituaties beschik.
  2. Ik beschik over voldoende vaardigheden om onveilige opvoedsituaties te signaleren en te werken aan het voorkomen of verbeteren van onveilige opvoed- en opgroeisituaties.
  3. Ik sta open om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te ontvangen, te bespreken en pro- actief op te pakken.
  4. Ik heb partnerschap met de gezinnen die ik begeleid of adviseer.
  5. Ik ben duidelijk over de concrete en gewenste verandering, om de onveilige situatie te stoppen.
  6. Ik heb zicht op wat wel veilig is in het gezin en draag er zorg voor dat er op die veiligheid gebouwd kan worden.
  7. Ik stimuleer het gezin om het netwerk in te zetten.
  8. Ik vier successen.
  9. Ik draag zorg voor een integrale samenwerking met ketenpartners, zodat iedereen goed geïnformeerd is en er een positieve samenwerking is om de onveilige situatie duurzaam te stoppen.
  10. Ik heb oog voor behoeften van het gezin in nazorg.

9 november 2021 – Summer Koster – NJI

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

artikelen SDO
Summer Koster

Participatie van jongeren bij beleid

Kinderrechtenorganisaties deden recent weer opnieuw de oproep aan gemeenteraden om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit signaal is de afgelopen jaren vaker

Read More »