‘Waarborg zorg door pleeggezin zonder contract’

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.
  • 12 september 2019/ NJI

Er moet een oplossing komen voor gevallen waarin pleegzorgaanbieders geen contract afsluiten met pleegouders of een bestaand contract opzeggen, terwijl het kind al in het pleeggezin leeft. Dat schrijft De Kinderombudsman in een brief aan gecertificeerde instellingen, pleegzorgaanbieders, gemeenten en de betrokken ministeries.

De Kinderombudsman krijgt soms signalen van pleegkinderen die in onzekerheid verkeren als hun pleegouders geen contract krijgen van een pleegzorgaanbieder of als het pleegcontract is opgezegd. Een meisje dat al dertien jaar in haar pleeggezin leeft, vraagt zich bijvoorbeeld af of ze nu weg moet en wie voortaan haar schoolboeken betaalt. Het is onbekend hoe vaak deze situatie zich voordoet.

Bij het ontbreken van een pleegzorgcontract krijgen pleegouders geen pleegzorgbegeleiding en -vergoeding. Deze situatie kan ontstaan door tegenstrijdige besluiten van de gecertificeerde instelling en de kinderrechter enerzijds en de pleegzorgaanbieder anderzijds. De gecertificeerde instelling en de kinderrechter bekijken of het pleeggezin de best passende plek is voor het kind. De pleegzorgaanbieder toetst echter of het pleeggezin voldoet aan zijn selectiecriteria.

Gecertificeerde instellingen, pleegzorgaanbieders en gemeenten moeten afspreken wie waarvoor verantwoordelijkheid is als pleegouders geen contract hebben of krijgen, vindt De Kinderombudsman. Samen moeten zij zorgen voor continuïteit van zorg voor het kind, tenzij de veiligheid in het geding is, en dus ook voor continuïteit van de pleegzorgfinanciering.

Verder pleit De Kinderombudsman voor duidelijkheid over de vraag of pleegzorgaanbieders zich moet conformeren aan de uitspraak van een rechter over de verblijfplaats van een kind, ook als het betreffende pleeggezin niet voldoet aan de selectiecriteria. Ook zou het goed zijn te onderzoeken of het mogelijk is een afwijzend besluit over een pleegzorgcontract voor te leggen aan de kinderrechter of aan een onafhankelijke derde partij.

Bron: De Kinderombudsman

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?