Routekaart kwaliteitskader werken aan veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeenten

Delen op Social Media

Leestijd: < 1 min.

De routekaart voor het gebruik en de toepassing van het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten laat zien op welke wijze u als beleidsmedewerker of als projectleider het regionale of lokale proces kan doorlopen en wat daarvoor nodig is.

Om lokale (wijk-)teams te versterken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn door het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) de afgelopen jaren  verschillende hulpmiddelen ontwikkeld. Als eerste werd in samenspraak met de VNG het kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeenten opgesteld (VNG, december 2019). Gemeenten konden dit benutten om een goed beeld te krijgen in hoeverre de inrichting van hun lokale (wijk)teams voldoende is voor een effectieve signalering en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Kort daarna werd de Zelfscan ontwikkeld, waarmee gemeenten relatief eenvoudig konden nagaan in hoeverre ze voldeden aan het kwaliteitskader, welke witte vlekken er nog waren in hun aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.  En nu is als derde hulpmiddel een routekaart beschikbaar. Deze routekaart laat zien op welke wijze je als beleidsmedewerker of als projectleider het regionale en/of lokale proces kan doorlopen om aan de slag te gaan met het Kwaliteitskader (en de zelfscan) en wat daarvoor nodig is. Dit document biedt voor elke stap in het proces  informatie, toelichting op het Kwaliteitskader en de zelfscan en presentaties, formats en checklists. De presentaties, formats en checklists zijn via onderstaande link te downloaden, zodat ze bewerkt kunnen worden.

De bestanden willen bekijken die bij dit artikel horen? Dat kan via onderstaande link.

https://vng.nl/artikelen/routekaart-kwaliteitskader-werken-aan-veiligheid-voor-lokale-wijk-teams-en-gemeenten

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?