Binnenlands bestuur: Resultaatgericht financieren jeugdhulp uitgesteld

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Aanbieders van specialistische jeugdhulp in onder meer Delft overwegen juridische stappen te nemen tegen de invoering van resultaatgerichte bekostiging in de regio Haaglanden. De regio heeft besloten pas op de plaats te maken.

Geen garantie

De invoering van het resultaatgericht bekostigen is met in ieder geval een jaar uitgesteld. 2020 wordt als overgangsjaar gebruikt. Dat blijkt uit een brief van het college aan de raad van Delft. Er wordt vanaf 2020 wel resultaatgericht gewerkt, maar de resultaatbekostiging wordt stapsgewijs ingevoerd. Hiermee is niet gegarandeerd dat met dit overgangsjaar de jeugdhulpaanbieders geen juridische stappen meer gaan nemen, waarschuwt het Delftse college. De tien gemeenten van de jeugdhulpregio Haaglanden gaan er echter vanuit dat ‘met het benutten van 2020 als overgangsjaar voldoende aan de zorgen van de jeugdhulpaanbieders tegemoet is gekomen’, aldus het college van Delft in zijn raadsbrief.

Herbezinning

‘Herbezinning is nodig’, twitterde de Delftse fractievoorzitter van de ChristenUnie Joëlle Gooijer naar aanleiding van de brief van het college. De fractie wees dit voorjaar al op de risico’s van resultaatgerichte inkoop jeugdzorg. ‘Zorgen blijken gegrond.’ ‘Vanaf 2020 zou er in de regio niet meer de systematiek van uurtje factuurtje worden gehanteerd, maar op resultaat worden bekostigd’, aldus Gooijer in een toelichting. ‘Maar resultaat in de jeugdzorg is lastig te meten.’ Zorgen heeft ze over de bezwaren die de jeugdhulpaanbieders blijkbaar hebben tegen de invoering van de bekostigingssystematiek. ‘We hebben de zorgaanbieders nodig.’

Opheldering

Gooijer wil meer weten over de juridische stappen die een aantal jeugdhulpaanbieders overweegt te nemen, en hoe de regio verder gaat met de resultaatgerichte bekostiging. Via het Delfts kwartiertje (de Delftse variant van het vragenuurtje van de Kamer) gaat ze daarover binnenkort verantwoordelijk wethouder Hatte van der Woude om opheldering vragen. Mogelijk dat er later een debat over wordt aangevraagd.

Zorgen

De regio Haaglanden wilde voor de periode 2020-2024 resultaat gericht werken en resultaatgericht bekostigen invoeren voor grote delen van de jeugdhulp en -zorg. Het signaal dat een aantal jeugdhulpaanbieders juridische stappen overweegt, is een van de redenen voor de regio Haaglanden om een overgangsjaar in te lassen. De zorgen van jeugdhulpaanbieders hebben ook meegewogen in dat besluit. Die gaan onder meer over de tarieven in combinatie met de nieuwe bekostigingswijze. Ook baarde het de aanbieders zorgen dat Den Haag het resultaatgericht financieren al had uitgesteld, en de overige gemeenten de systematiek wel per 2020 wilden invoeren.

Overgangsjaar

In het overgangsjaar 2020 zal gewerkt worden ‘met verwijzingen en gezinsplannen in termen van beoogd resultaat, het bieden van maatwerk aan jeugdigen en gezinnen en het werken met één verantwoordelijke jeugdhulpaanbieder per jongere/gezin’, aldus het college van Delft in zijn brief aan de raad.  

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?