Wat is Integrale Vroeghulp? Een animatie geeft uitleg

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Stel je bent ouder van een drukke peuter waarvan je het gevoel hebt dat je hem niet altijd goed begrijpt. De jeugdarts staat voor je klaar, maar het voelt alsof er meer aan de hand is. Waar ga je dan naartoe? Integrale Vroeghulp biedt voor dit soort situaties één duidelijk aanspreekpunt. Een nieuw ontwikkelde animatie legt de werkwijze uit.

Integrale Vroeghulp is bedoeld voor kinderen van 0 tot 7 jaar en hun ouders/verzorgers. De deelnemers zijn gespecialiseerd in het tijdig oppikken van (dreigende) ontwikkelings- of gedragsvraagstukken. De animatie is niet alleen informatief voor ouders, maar biedt professionals ook een ingang voor het gesprek met samenwerkingspartners en gemeenten over het bieden van laagdrempelige, passende ondersteuning aan deze doelgroep.

Snel en effectief

Integrale Vroeghulp is een effectieve werkwijze om (mogelijk) meervoudige ontwikkelings- en/of gedragsvragen vroegtijdig te signaleren bij kinderen van 0 tot 7 jaar en om (preventieve) vroeghulp te kunnen bieden aan het kind en ouder(s). Hierdoor wordt zwaardere zorg voor deze kinderen verminderd en eventueel voorkomen.

Werkwijze

Als ouders zorgen hebben over de ontwikkeling van hun kind, dan kunnen zij zich melden bij een herkenbaar integraal netwerk, dat gespecialiseerd is in het jonge kind. Een trajectbegeleider met kennis van zaken gaat in op vragen van de ouders en beslist samen met hen over het vervolgtraject.

Bij (mogelijk) meervoudige ontwikkelings- en/of gedragsvragen wordt een multidisciplinair team geconsulteerd. Dit team adviseert de ouders en stelt samen met hen een plan van aanpak op. Dit gebeurt vanuit de volgende vraagstelling: ‘Is er iets met dit kind aan de hand, zo ja wat dan en welke ondersteuning past hierbij?’ De trajectbegeleider ondersteunt bij de realisatie van de hulp en onderhoudt contact met de ouders en de hulpverleners die bij het kind betrokken zijn. Zo is de coördinator voorwaardenscheppend in de keten rond het jonge kind en zorgt deze ervoor dat de samenwerking tussen de diverse disciplines snel en met zo min mogelijk bureaucratie verloopt.

Vragen en informatie

De landelijke coördinatie van Integrale Vroeghulp ligt bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Wil je weten hoe expertise voor het jonge kind (Integrale Vroeghulp) in jouw regio is georganiseerd of Integrale Vroeghulp zelf vormgeven? Neem dan contact op met landelijk adviseur Integrale Vroeghulp Lieke van der Meulen via 06 131 364 99 of lvandermeulen@ncj.nl.

Of kijk op de website van Integrale Vroeghulp.

https://www.mee.nl/nieuws/nieuws/wat-is-integrale-vroeghulp-een-animatie-geeft-uitleg

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?