Werkt de aanpak partnergeweld en kindermishandeling?

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Augeo Foundation maakt een bijzonder onderzoek mogelijk. Maar liefst 1200 ouders en 1500 kinderen praten over het geweld in hun gezin met onderzoekers van VerweijJonker. Meer dan 100 gemeenten leren met Augeo van de uitkomsten. Met welke hulp wordt het veilig? Welke problemen spelen er in de gezinnen? Welke zorg moeten gemeenten inkopen en organiseren? Zo leren we met elkaar wat werkt in de aanpak van gezinsgeweld. Het onderzoek loopt tot 2021.

De eerste resultaten zijn bekend en welke les trekken wij uit deze voorlopige resultaten?

Korte samenvatting van enkele resultaten. Bij onderzochten en respondenten was er bij:

  • 89% sprake van kindermishandeling of getuige van partnergeweld
  • 69% direct geweld tegen de kinderen
  • 29% sprake van trauma bij kinderen
  • 47% van de gezinnen sprake van armoede
  • Werkloosheid en alcoholgebruik ouders risicofactor
  • 44% van de ouders hebben jeugdtrauma’s
augeo.nl

Het onderzoek

Werkt de aanpak van kindermishandeling en partner­ geweld? Die vraag wordt steeds vaker gesteld. Bekend is dat minstens één op de dertig kinderen zich thuis niet veilig voelt. Maar krijgen die kinderen hulp? En zo ja, is die hulp effectief? Uit een eerder onderzoek in de vier grote steden (G4) bleek een paar jaar geleden dat er nogal wat mis gaat.1 De G4 besloot daarop tot een vervolgonderzoek door het Verwey­Jonker Instituut.

Op initiatief van Augeo Foundation is dat onderzoek
in 2016 uitgebreid met negen regio’s van Veilig Thuis. Daaraan doen meer dan honderd gemeenten mee. Het onderzoek van het Verwey­Jonker Instituut loopt tot 2021. Zo ontstaat een landelijk beeld van de gezinnen waar partnergeweld en/of kindermishandeling plaatsvindt

en wordt onderzocht of het geweld afneemt dankzij de hulp die de ouders en de kinderen krijgen.

Concreet leidt dat tot vragen zoals: Welk geweld speelt er in de gezinnen en hoe ernstig is dat geweld? En hoe vaak komt het voor? Om wat voor gezinnen gaat het, als je kijkt naar inkomen, werk en opleiding? Maar ook: hoe beoordelen ouders en kinderen hun kwaliteit van leven? Welke hulp werkt wel en niet? Hoe verloopt de samenwerking tussen de instanties die hulp verlenen?

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de betrokken gemeenten, de G4 (vier grootste gemeenten), Augeo Foundation, het Verwey­Jonker Instituut en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

EERSTE FACTSHEET

Dit is de eerste factsheet in een reeks die gaat over de resultaten van het onderzoek in de dertien regio’s van Veilig Thuis. In deze factsheet geven we inzicht in de achtergrondkenmerken van de deelnemende gezinnen, de ernst van het geweld, hun trauma’s, welbevinden en ontvangen hulp in de eerste periode.

De volgende factsheets gaan over het type geweld en de hulpverlening. Daarover kunnen we nu nog niets zeggen.

https://www.augeo.nl/-/media/Files/Factsheet-Werkt-de-aanpak-van-kindermishandeling-en-partnergeweld.ashx

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?