Wijkkenmerken voorspellen gebruik van jeugdhulp

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Sociale cohesie, veiligheid, voorzieningen en de samenwerking tussen partijen die bij jeugd betrokken zijn, hebben invloed op het gebruik van jeugdhulp. Dat blijkt uit het rapport ‘Jeugdhulp in de wijken’ van de Haagse Hogeschool.

Binnen gemeenten zijn er soms grote verschillen in het beroep op jeugdhulp. Een deel van die verschillen is te verwachten op basis van de populatie in een wijk, maar een deel ook niet. Dat geldt ook voor de regio Haaglanden, waar het onderzoek is uitgevoerd. De onderzoekers hebben samen met de maatschappelijke partners in de wijken gezocht naar de verklaring voor het verschil tussen verwacht en werkelijk gebruik van jeugdhulp. Het onderzoek is een vervolg op een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit 2020. Daarin bracht het SCP voor alle wijken in Nederland het verwachte en werkelijke jeugdhulpgebruik in 2017 in beeld.

Inschatten van jeugdhulpgebruik

Uit het onderzoek blijkt dat het verwachte jeugdhulpgebruik beter ingeschat kan worden door rekening te houden met factoren zoals sociale cohesie en de veiligheid in de wijk. Ook kwam naar voren dat de beschikbaarheid van voorzieningen samenhangt met een lager jeugdhulpgebruik. Een goede samenwerking tussen organisaties als school, huisarts en politie heeft ook invloed op het jeugdhulpgebruik.

Breder perspectief

Het is volgens de onderzoekers belangrijk om jeugdhulpgebruik in een breder perspectief te plaatsen. Zo hoeft een relatief hoog gebruik niet altijd negatief te zijn, want het betekent dat veel kinderen en jongeren hulp ontvangen die voor hen nuttig kan zijn. Daarnaast onderstrepen de onderzoekers het belang van sociale samenhang en goede samenwerking tussen verschillende partijen. Tot slot wijzen ze op het belang van de fysieke inrichting van de wijk. Er moet voldoende ruimte zijn voor kinderen om te spelen, ontspannen en experimenteren. Dit bevordert hun ontwikkeling en veerkracht.

In gesprek over cijfers

Volgens Afke Donker van het Nederlands Jeugdinstituut laat het onderzoek zien hoe cijfers kunnen helpen om een gesprek op gang te brengen en tot de kern van een probleem te komen. ‘De bij het onderzoek betrokken partners hebben samen naar de cijfers gekeken en gingen met elkaar daarover in gesprek. Ze gingen op zoek naar het verhaal achter de cijfers en naar aanknopingspunten voor verbeteringen. Zo hebben ze met elkaar belangrijke stappen gezet om jeugdhulpgebruik in de wijk te kunnen verklaren en voorspellen. Een dergelijk gesprek over cijfers kan voor meer gemeenten nuttig zijn.’

Bron: De Haagse Hogeschool; Nederlands Jeugdinstituut

  • 13 januari 2021

Meer informatie

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2021/Wijkkenmerken-voorspellen-gebruik-van-jeugdhulp

Afbeelding van A P B via Pixabay

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?