Wmo abonnementstarief

Delen op Social Media

Leestijd: 2 min.

Binnenlandsbestuur 19 oktober

” Assen gooit de kont tegen de krib”

Assen weigert per 1 januari het Wmo-abonnementstarief voor algemene voorzieningen in te voeren. Hiermee  de gemeente een duidelijk signaal af naar het rijk. ‘We krijgen steeds meer verantwoordelijkheden, maar we kunnen steeds minder sturen’, aldus wethouder Harmke Vlieg (sociaal domein, ChristenUnie).

Onverantwoord

‘Het kan zo niet langer’, aldus de wethouder. ‘Het rijk geeft ons alsmaar extra taken, zonder dat daar extra middelen tegenover staan. Met de invoering van het Wmo-abonnementstarief wil het kabinet de middeninkomens ontzien, maar legt de rekening bij gemeenten neer. Dat is onverantwoord.’

Miljoenentekort

Tegen de zin in van gemeenten voerde het kabinet per dit jaar al het Wmo-abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen in. Per 1 januari 2020 gaat dit vaste, inkomensonafhankelijke tarief ook gelden voor algemene Wmo-voorzieningen. Assen gaat dat niet doen. De invoering ervan zou de gemeente alleen al 1,5 miljoen euro extra kosten voor wat betreft de algemene voorziening schoonmaak, en dat terwijl de gemeente voor 2020 al met een tekort van 11 miljoen euro kampt.

De dupe

Bovendien worden de meest kwetsbare inwoners van Assen de dupe van die wettelijke plicht. Inwoners uit Assen met een inkomen tot 120 procent van het wettelijk minimum betalen nu niets voor de algemene voorziening schoonmaak. ‘Voor hen pakt het abonnementstarief dus slecht uit’, aldus Vlieg. Veertig procent van de mensen die nu eenvoudige schoonmaakhulp via de algemene voorziening krijgen, krijgen nu alles vergoed. Straks zouden zij 19 euro per maand moeten betalen. Bovendien functioneert de algemene voorziening nu prima, vindt de wethouder. Na een lichte toets door gecontracteerde aanbieders krijgen inwoners van Assen van de gemeente tien euro per uur korting op het tarief. Ze betalen dan zelf nog zo’n vijftien euro per uur. Als Assen de wet zou gaan naleven, zouden zij vanaf januari 19 euro per maand gaan betalen.

Beleidsruimte

‘Of het rijk compenseert alle kosten of laat ons zelf sturen’, stelt de wethouder resoluut. De Wmo wordt in haar ogen ‘opgeblazen’ als het abonnementstarief ook voor algemene voorzieningen wordt ingevoerd. ‘Het advies van de Raad van State was glashelder’, brengt ze in herinnering. In zijn advies stelde de Raad van State dat het abonnementstarief gemeenten een instrument ontneemt ‘om de beheersbaarheid van de collectieve uitgaven aan maatschappelijke ondersteuning te bewaken’. Volgens de Raad van State wordt met de invoering van het Wmo-abonnementstarief de beleidsvrijheid van gemeenten beknot; iets dat niet bevorderlijk is voor de interbestuurlijke verhoudingen. Dat onderschrijft Vlieg volmondig. ‘Als we de middelen niet krijgen, dan moeten we voldoende beleidsruimte krijgen en die wordt nu keer op keer beknot.’

Streep

Het is tijd om nu een streep te zetten, vindt Vlieg. ‘Elke keer wordt iets ingevoerd, de gevolgen ervan worden gemonitord. Voordat zo’n monitor er ligt, zijn we twee jaar verder. Dan moet er nog een jaar over worden vergaderd voordat er mogelijk iets wordt aangepast. Dat werkt niet. Wij betalen nu de rekening en we moeten nu een sluitende begroting opleveren.’

Ontdek meer

Volledig overzicht bekijken?